ÚSTR klame a svaluje odpovědnost jen na Post Bellum

ÚSTR svaluje odpovědnost na Post Bellum

ÚSTR a jeho ředitel Zdeněk Hazdra i v roce 2021 porušuje zákony a podvádí, když klamavě svaluje vinu za úmyslné falsifikace a úmyslně prezentované chybné údaje na webu projektu  Paměť národa jen na Post Bellum M. Kroupy.

Smlouva z 31. 7. 2008 podepsaná ředitelem ÚSTR ale výslovně stanoví, že "ÚSTR je hlavním odborným a edičním garantem, je editorem projektu" a že "se ÚSTR dále zavazuje: zpracovat veškeré natočené a sebrané materiály vztahující se k projektu a jejich zveřejnění na stránkách projektu."

To znamená, že za vědomě a úmyslně prezentované chybné údaje o pamětnících a historických událostech a za úmyslné falsifikace obsahu výpovědí konkrétních pamětníků přímo odpovídají zaměstnanci ÚSTR, zejména M. Šmíd jako správce webu a šéfredaktor a ředitel ÚSTR Z. Hazdra. Z. Hazdra a Rada ÚSTR dokonce odpírají i za cenu obcházení zákona o svobodném přístupu k informacím poskytnout informaci, kteří odborní zaměstnanci a funkcionáři ÚSTR nesou odpovědnost za výkon povinnosti hlavního odborného garanta a zpracovatele veškerých materiálů a editora projektu Paměť národa v době vědomé prezentace falzifikací obsahu výpovědi pamětníků  a chybných údajů a nepravdivých informací o nich.

Viz například klamavé Sdělení, které vydal ÚSTR i za cenu porušení zákona o svobodném přístupu k informacím k žádosti o poskytnutí informací pravdivých.