Co ČTK dva roky veřejnosti neříká, a nejen ona

Co ČTK dva roky veřejnosti neříká, a nejen ona

Jde o cenzuru? Nesmí veřejnost vědět o falsifikacích a zneužití pamětníků a "pamětníků" k prezentaci nepravdivých a chybných informací  v projektu Paměť národa?

mail dne 10.6.2021 na ctk@ctk.news.cz, Parl listy Bláha, Lidovky

Zpráva pro ČTK

Odborná a etická selhání ÚSTR a Post Bellum v projektu Paměť národa

Organizace Post Bellum a Ústav pro studium totalitních režimů v projektu Paměť národa selhávají odborně i eticky

V konkrétních případech docházelo a dochází dochází k neodbornému a neetickému jednání, ale i k falšování obsahu výpovědí konkrétních pamětníků a vědomé prezentaci nepravdivých informací a chybných údajů o konkrétních pamětnících. (Viz pamětnická aféra V. Sosnarové, Jana Janků, A. Honové, S. Lekavého)

V projektu Paměť národa dochází k neodbornému vytěžování a nekvalifikovanému zpracování a ke znehodnocení výpovědí pamětníků, ale v konkrétních případech i k prokázatelné a již prokázané falsifikaci obsahu výpovědí konkrétních pamětníků. Post Bellum a ÚSTR se také dopouštějí vědomé prezentace chybných údajů a nepravdivých informací o konkrétních pamětnících. Důvodem odborného a etického selhávání Post Bellum a ÚSTR je nejen politická orientace či podjatost ředitele Post Bellum a dalších, ale také hrubé porušování povinností a etické selhání ze strany vedoucích funkcionářů a konkrétních pracovníků Ústavu pro studium totalitních režimů včetně ředitele ÚSTR Z. Hazdry a předsedy Rady ÚSTR E. Stehlíka. ÚSTR v rozporu se svými smluvními závazky k projektu Paměť národa dlouhodobě nevykonává řádně povinnosti odborného garanta, zpracovatele sebraných materiálů, editora a školitele projektu. Za hrubou falzifikaci obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků činí ÚSTR v rozporu se svými smluvními závazky k projektu Paměť národa odpovědnou výhradně organizaci Post Bellum a její pracovnici Andreu Jelínkovou, přestože ÚSTR tuto falsifikaci vědomě prezentoval svým vlastním zaměstnancem M. Šmídem. Podle oficiálního sdělení ÚSTR zveřejněného po žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. odmítá ÚSTR odpovědnost za konkrétní úmyslné falsifikace obsahu výpovědí konkrétních pamětníků se zdůvodněním, že jde o odpovědnost Post Bellum a že do projektu je údajně přidělen jediný zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd, k jehož práci v projektu dle sdělení ředitele kanceláře ÚSTR M. Pelíška "není požadována žádná zvláštní odbornost". Tím ÚSTR otevřeně popírá a odmítá plnit své závazky podílníka projektu podepsané ředitelem ÚSTR dne 31. 7. 2008, kdy ÚSTR je povinen "zpracovat veškeré natočené a sebrané materiály vztahující se k projektu a jejich zveřejnění", "provádět školení k projektu a vypracovávat metodiku projektu" a naplňovat kompetenci "hlavního odborného a edičního garanta projektu" a "editora projektu".

Fakta ověřil a v řadě případů již v letech 2020 a 2021 doložil a poskytl také České tiskové kanceláři Radomír Silber, Ph.D.

Co ČTK veřejnosti neříká