Kdo potřebuje o pamětnících lhát?

Jak se k nám dostanete

Musíte dál, přes močál černý ÚSTR kolem bílých skal. Fakta o temném močálu v ÚSTR a o Paměti národa lhavé zjistil a ověřil Radomír Silber, Ph.D.

Chcete vědět, kdo lhal, kdo klame novináře a veřejnost, kdo utajuje informace o hrubých selháních a falzifikacích obsahu výpovědí konkrétních pamětníků v projektu Paměť národa?  Kdo se vzpíral a vzpírá  zjednat nápravu?  O tom všem je Paměť národa lhavá https://www.pametnarodalhava.cz

Kdo a proč popírá prezentaci falzifikací v projektu Paměť národa