Proč předseda české vlády spolupracuje s uctívačkou SA a SSmana?

Proč předseda české vlády spolupracuje bez výhrad s uctívačkou SA a SSmana? Kauza Eugenie Číhalové


Ani veřejné organizované akty uctívání a oslavování Hitlerových věrných vládě Petra Fialy nevadí?

A proč o nich ví a mlčí ČTK, ČRo, ČT a projekt Paměť národa?

19. listopadu 2022

Předseda vlády Petr Fiala vykonává i funkci předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny. A zde spolupracuje mimo jiné i s veřejnou uctívačkou někdejšího slezského vedoucího SA a naposledy generála, SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze Eugenií Číhalovou. Ta i nyní na podzim na  facebooku (říjen 2022) sebevědomě odráží kritiku svého veřejného uctívání nacisty  a Hitlerových kozáků  výrokem, který by jistě mohl pronést při schvalování a obhajobě genocidního tažení Třetí říše i kovaný nacista. Číhalová píše: "si trhněte nohou, bojoval s Kozáky proti bolševikům".


Vláda byla znovu na jaře 2022 a opět i na podzim oslovena s informací o skutečnosti, že ve stálém poradním a iniciativním orgánu vlády ČR pro otázky týkající se národnostních menšin premiér spolupracuje s touto podivnou aktivistkou. Fialově vládě byly také s plným vědomím úřadu vlády adresovány dotazy k té věci a kopie fotografií, které sama E. Číhalova a její přátelé zveřejnili na sociálních sítích. Dokazují, že členka Rady vlády E. Číhalová se aktivně, v organizované skupině účastní aktů veřejného uctívání horlivého nacisty H. Pannwitze, prezentují tyto akce na sociálních sítích a oslavují i další Hitlerovy pomahače.

Úřad vlády se na jaře pokusil tyto skutečnosti zlehčit a popřít s tvrzením, že paní Číhalová údajně vše vysvětlila a že Vojenský historický ústav prý to její "vysvětlení" svým stanoviskem potvrdil. Úřad vlády ovšem klamal, stanovisko VHÚ v žádném případě neschvaluje a neospravedlňuje uctívání horlivého nacisty, válečného zločince, někdejšího slezského vedoucího SA, generála wehrmachtu a obergruppenführera SS H. Pannwitze. 

Sama E. Číhalová klamavost tvrzení úřadu vlády prokazovala dříve a prokazuje znovu  i na podzim roku 2022. Opakovaně svůj obdiv ke generálovi zbraní SS, tedy SS obergruppenführerovi H. Pannwitzovi přiznává a dál veřejně na facebooku "svého" Pannwitze obhajuje. Jaké má E. Číhalová vysvětlení pro svoje organizované a veřejné uctívání horlivého nacisty, vedoucího SA a SSmana, který bojoval za Hitlerovu Třetí říši až do května roku 1945 a který vedl jednotky zabíjející do posledních dní i civilisty? Číhalová publikuje: "Bojoval s Kozáky proti bolševikům".

Příznivci E. Číhalové a její obhájci, konkrétní pracovníci českých veřejnoprávních médií, ale vědí, že takto pronacistickým argumentem hájit podivné počínání E. Číhalové nelze. Hitlerův a Pannwitzův boj proti "židobolševikům" na Východě a "židovskému spiknutí" a "bolševikům" na Západě byl přece odsouzen a uctívat jeho pachatele a jejich činy je zcela nemravné a v řadě civilizovaných států i trestné. Snad proto mnozí raději si ucpávají uši a zakrývají oči. Mezi nimi ČTK, Český rozhlas i Česká televize. Ale také konkrétní realizátoři projektu Paměť národa.

ČTK konkrétní informace o počínání E. Číhalové v souvislosti s nacistou Pannwitzem a o toleranci úřadu vlády a předsedy vlády k E. Číhalové ignoruje a veřejnost a média neinformuje. Také Český rozhlas tyto akty E. Číhalové, jejich povahu, zamlčuje a dal jí i prostor k oklamání veřejnosti. Česká televize tuto uctívačku nacisty Pannwitze svého času dokonce prezentovala a použila ve svém pořadu jako bojovnici za odstranění památníku osvoboditele Prahy maršála I. S Koněva.

S E. Číhalovou sympatizuje i spolupracovník Českého rozhlasu a účastník projektu Paměť národa Adam Drda. Na tom projektu se společně podílí jako "odborný garant" i ÚSTR. V projektu Paměť národa vytěžil ideologicky správně orientovaný Drda E. Číhalovou tak, že z toho vyšel velmi pěkný obrázek bojovnice proti "bolševikům" a zlému Rusku a sympatizantky ROA - Ruské osvobozenecké armády. To už se totiž v Česku může nebo je i žádáno. Ani slovem se ale Drda nezmínil a nezeptal na její obdiv k nacistickému válečnému zločinci Helmuthu von  Pannwitzovi a na její účast v organizovaném uctívání tohoto horlivého nacisty.

Hitler by jistě s obhajobou a veřejným uctíváním Pannwitze jako bojovníka "proti bolševikům" plně souhlasil a veřejné zapalování svíčky a organizované shromáždění a kladení věnce u památníku nacistického generála ocenil.

Proč ale úřad vlády ČR a potažmo předseda vlády Petr Fiala souhlasí s tím, aby v Česku žijící ruskou menšinu dokonce ještě dnes, v těchto tragických časech, v Radě vlády ČR zastupovala osoba hlásící se k "bohulibé" činnosti nacistického válečného zločince? Proč český stát podporuje českou organizaci "Ruská tradice", která akty veřejného uctívání SA a SSmana Pannwitze spolupodnikala, zapalovala mu svíčku a kladla mu věnec v tyrolském Tristachu? 

Předseda vlády P. Fiala jako politolog a jako informovaný ústavní činitel, kterému byla fakta a fotodokumentace o uctívání nacisty Pannwitze členkou Rady vlády ČR zaslána, ostatně fakta vyšla opakovaně i tiskem,  projevuje k veřejnému a organizované uctívání nacistického válečného zločince pozoruhodnou toleranci. Čeští občané jsou mnohdy vyšetřováni a trestně stíháni i za daleko méně závažné vstřícné projevy ve vztahu k nacismu, SA, SS a nacistům. Tiskový mluvčí vlády V. Smolka na novinářský dotaz "Jak pan předseda vlády Petr Fiala jako předseda Rady vlády pro národnostní menšiny letos reagoval na skutečnost, že členka Rady vlády pro národnostní menšiny paní Eugenie Číhalová veřejně na akci spolku Ruská tradice zapalovala svíčku SS obergruppenführerovi Helmuthu von Pannwitzovi a oslavovala veřejně na FCB kozácké bojovníky jednotek SS" neposkytl žádnou odpověď. Svým mlčením ovšem vlastně odpověděl. Nic se vlastně neděje. U členky Rady vlády tedy zřejmě podle mínění úřadu vlády a předsedy vlády P. Fialy veřejné zapalování svíčky a kladení věnce k památníku nacistického válečného zločince, SS obergruppenführera H. Pannwitze nevadí. 


Poznámky:

´Paní Eugenie Číhalová - dcera bělogvardějského důstojníka Jevgenije Djukova, který uprchl z Ruska se zbytky poražené Wrangelovy Dobrovolnické armády v roce 1920 a nakonec se usadil v prvorepublikovém Československu. Vystudoval v Praze medicínu a působil zde jako lékař. Podle tvrzení Číhalové pro publicistu A. Drdu se sám Djukov v české politice neangažoval, mobilizace před Mnichovem ani odboje či Pražského povstání se neúčastnil. Do silně protikomunistických a protiruských aktivit se pustila až Eugenie a se svým profilem to dotáhla dokonce až do Rady vlády ČR pro menšiny.

E. Číhalová se narodila z druhého manželství Jevgenije Djukova s ševcovskou dcerkou z Hořic roku 1944 v protektorátní Praze. Sama sebe pasuje, jak se vyjadřuje, na představitelku té podle ní nejsprávnější, tedy bělogvardějské vlny ruské imigrace 20. let 20. století do Československa.

Pannwitzstein - V Tristachu u Lienze obecní zastupitelé loni jednohlasně rozhodli, (16. září 2021, 5:51 red, tirol.ORF.at) že »obec Tristach nechá odstranit z vesnického parku pamětní kámen, který upomíná na odsouzeného válečného zločince. Jde o vedoucího SA ve Slezsku, nacistického generála Helmutha von Pannwitze (1898-1947), který během druhé světové války velel kozáckému regimentu. Generál zbraní SS byl na konci války zadržen a později převezen do Moskvy. Tam byl v roce 1947 popraven.« K odstranění nacistického poutního artefaktu přesvědčil tyrolskou obec i historik Peter Pirker, rodák z tyrolského Lienzu a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Univerzity v Innsbrucku. Ten se nabídl, že vesničanům, kteří v Tristachu povolili v 80. letech zřídit pomník nacistickému válečnému zločinci Pannwitzovi a kteří udržují legendu o nevinných kozáckých obětech britské okupační správy a Stalinova Ruska, uspořádá v obci přednášku.

Jak loni zveřejnil Tyrolský deník, Pirker se vyjádřil, že: »Pannwitzův kámen je pravděpodobně jednou z posledních památek v Rakousku na počest odsouzeného válečného zločince.« A k Pannwitzovým kozákům, kteří do oblasti Lienze, do britské okupační zóny prchali na konci války ze severní Itálie před hrozícím trestem za zločiny proti italskému obyvatelstvu, uvedl: »Kozáci se podíleli na zločinech. Do května 1945 zabíjeli civilisty.« Kromě působení v Itálii v konci války »Byli zapojeni do masivních zločinů proti hnutí odporu a civilistům na straně Wehrmachtu a v rámci Waffen-SS, zejména v Chorvatsku.«

Tolerance úřadu vlády ČR k uctívání nacisty

(Co ČTK už také ví, ale veřejnosti nepoví?) 

Zpráva pro ČTK, redakci domácího zpravodajství dne 14. ledna 2023

Tolerance úřadu vlády k uctívání nacisty, a co premiér Fiala?

O postoji předsedy vlády a úřadu vlády ČR k veřejně organizovaným aktům zapalování svíčky a kladení věnce se stuhou českým státem uznaného spolku Ruská tradice k památníku někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a obergruppenführera SS Helmutha von Pannwitze informovala včera vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. et Bc. Jana Kotalíková

O posouzení této a dalších podobných aktivit a projevů nynější členky Rady vlády ČR pro národnostní menšiny paní Eugenie Číhalové vláda ani úřad vlády dle vyjádření vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. et Bc. Jany Kotalíkové ze dne 13. ledna 2023 orgány právní ochrany dosud nepožádaly a ani do budoucna pro to nevidí žádný důvod.

Dle obsahu rozhodnutí vedoucí Úřadu vlády ČR Mgr. et Bc. Jany Kotalíkové ze dne 13. ledna 2023 úřad vlády a předseda vlády Petr Fiala jako předseda Rady vlády pro národnostní menšiny akceptovali a nadále akceptují členství a působení v Radě vlády v případě paní Eugenie Číhalové, která dle faktů a fotodokumentace, které vláda a úřad obdržely, osobně a i v organizované skupině veřejně uctívá někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a obergruppenführera SS Helmutha von Pannwitze a Hitlerovy kozáky.

Vláda a úřad vlády obdržely doložené průkazné informace a kopie samotnými aktéry na sociálních sítích veřejně šířených fotografií zachycujících E. Číhalovou osobně, jak zapaluje svíčku a věší věnec na osaměle v parku v tyrolském Tristachu stojící pomník někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a obergruppenführera SS Helmutha von Pannwitze.

Úřad vlády a vláda rovněž obdržely v roce 2022 i informaci, kterou dokládají na sociálních sítích samotnými pachateli šířené na místě pořízené fotografie, dokládající, že se v Radě vlády ČR působící E. Číhalová a další členové českým státem podporovaného spolku Ruská tradice účastnili organizované veřejné akce u památníku někdejšího vedoucího SA, generála wehrmachtu a obergruppenführera SS Helmutha von Pannwitze, kde byl esesákovi (pod jehož velením dle zveřejněného vyjádření rakouského historika Pirkera byli zabíjeni až do května 1945 i civilisté) na jeho pomník položen i věnec se stuhou s nápisem českým státem uznávaného spolku Ruská tradice.

Vedoucí úřadu vlády Mgr. et Bc. Jana Kotalíková obhajuje v rozhodnutí ze dne 13. ledna 2023 to, že úřad vlády neshledal a nevidí důvod obrátit se o posouzení těchto prokazatelných aktivit na orgány právní ochrany tvrzením, že"postoj předsedy vlády, resp. vlády k účasti paní Číhalové na popisovaných akcích" vychází z toho, že "předseda vlády je obeznámen s konáním a problematickou otázkou hodnocení významu dotčených vzpomínkových akcí" a že údajně vychází "především ze stanoviska Vojenského historického ústavu".

Úřad vlády jménem Mgr. et Bc. Jany Kotalíkové ve svém stanovisku ze dne 13. ledna 2023 tvrdí, že ve fotodokumentací doloženém zapalování svíčky nacistovi H. von Pannwitzovi a v kladení věnce spolku Ruská tradice k pomníku tohoto nacisty a ve veřejné organizaci a prezentaci těchto aktů "V žádném případě nejde o akce, které by bylo možno označit jako neonacistické nebo nacismus propagující, jež by měly být předmětem posouzení orgány právní ochrany, a nelze je vnímat jako oslavu válečné činnosti kozáckých jednotek působících pod německým velením, ale jako pietní akt připomenutí řady nevinných obětí tragických historických událostí."

Poněkud jiný názor než úřad vlády má na své aktivity sama paní E. Číhalová, která publikovala veřejně na sociální síti i foto kozáků v nacistických uniformách se svou popiskou "Svetlajapamjatkozakam". Paní Číhalová veřejně na sociální síti obhajuje své uctívání SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze slovy "bojoval s kozáky proti bolševikům".

Zprávu zpracoval a fakta a fotokopie šířené na sociálních sítích (které má k dispozici od roku 2022 i ČTK) a vyjádření úřadu vlády získal Radomír Silber, Ph.D.

Přílohy:

Rozhodnutí vedoucí Úřadu vlády České republiky ze dne 13. ledna 2023 č.j. 57336/2022-UVCR-8 kauza aktivit členky Rady vlády E. Číhalové  (viz soubor ke stažení níže)

Kopie foto:

E. Číhalová na akci spolku Ruská tradice u solitérního pomníku SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze ve vesnickém parku Tristach, Tyrolsko, na pomníku viz věnec se stuhami spolku Ruská tradice

E. Číhalová uctívá H. Pannwitze foto Žalský 3.6.2018

E. Číhalová zapaluje svíčku na památník SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze ve vesnickém parku Tristach, Tyrolsko, Facebook 3.6.2018

Scan FCB E. Číhalové - foto Hitlerových kozáků

(Členství uctívačky válečného zločince SS gruppenführera H. Pannwitze v Radě vlády premiéra Fialy přímo řízené Petrem Fialou pokračuje dle webu vlády ČR i v předvečer výročí Mnichovského diktátu v září 2023)