Proč předseda české vlády spolupracuje s uctívačkou SA a SSmana?

Proč předseda české vlády spolupracuje bez výhrad s uctívačkou SA a SSmana?


Ani veřejné organizované akty uctívání a oslavování Hitlerových věrných vládě Petra Fialy nevadí?

A proč o nich ví a mlčí ČTK, ČRo, ČT a projekt Paměť národa?

19. listopadu 2022

Předseda vlády Petr Fiala vykonává i funkci předsedy Rady vlády pro národnostní menšiny. A zde spolupracuje mimo jiné i s veřejnou uctívačkou někdejšího slezského vedoucího SA a naposledy generála, SS obergruppenführera Helmutha von Pannwitze Eugenií Číhalovou. Ta i nyní na podzim na  facebooku (říjen 2022) sebevědomě odráží kritiku svého veřejného uctívání nacisty  a Hitlerových kozáků  výrokem, který by jistě mohl pronést při schvalování a obhajobě genocidního tažení Třetí říše i kovaný nacista. Číhalová píše: "si trhněte nohou, bojoval s Kozáky proti bolševikům".


Vláda byla naposledy na jaře 2022 oslovena s informací o skutečnosti, že ve stálém poradním a iniciativním orgánu vlády ČR pro otázky týkající se národnostních menšin premiér spolupracuje s touto podivnou aktivistkou. Fialově vládě byly také s plným vědomím úřadu vlády adresovány dotazy k té věci a kopie fotografií, které sama E. Číhalova a její přátelé zveřejnili na sociálních sítích. Dokazují, že členka Rady vlády E. Číhalová se aktivně, v organizované skupině účastní aktů veřejného uctívání horlivého nacisty H. Pannwitze, prezentují tyto akce na sociálních sítích a oslavují i další Hitlerovy pomahače.

Úřad vlády se na jaře pokusil tyto skutečnosti zlehčit a popřít s tvrzením, že paní Číhalová údajně vše vysvětlila a že Vojenský historický ústav prý to její "vysvětlení" svým stanoviskem potvrdil.

Sama E. Číhalová klamavost tvrzení úřadu vlády prokazovala dříve a prokazuje znovu  i letos na podzim. Opakovaně svůj obdiv ke generálovi zbraní SS, tedy SS obergruppenführerovi H. Pannwitzovi přiznává a dál veřejně na facebooku "svého" Pannwitze obhajuje. Jaké má E. Číhalová vysvětlení pro svoje organizované a veřejné uctívání horlivého nacisty, vedoucího SA a SSmana, který bojoval za Hitlerovu Třetí říši až do května roku 1945 a který vedl jednotky zabíjející do posledních dní i civilisty? Číhalová publikuje: "Bojoval s Kozáky proti bolševikům".

Příznivci E. Číhalové a její obhájci, konkrétní pracovníci českých veřejnoprávních médií, ale vědí, že takto pronacistickým argumentem hájit podivné počínání E. Číhalové nelze. Hitlerův a Pannwitzův boj proti "židobolševikům" na Východě a "židovskému spiknutí" a "bolševikům" na Západě byl přece odsouzen a uctívat jeho pachatele a jejich činy je zcela nemravné a v řadě civilizovaných států i trestné. Snad proto mnozí raději si ucpávají uši a zakrývají oči. Mezi nimi ČTK, Český rozhlas i Česká televize. Ale také konkrétní realizátoři projektu Paměť národa.

ČTK konkrétní informace o počínání E. Číhalové v souvislosti s nacistou Pannwitzem a o toleranci úřadu vlády a předsedy vlády k E. Číhalové ignoruje a veřejnost a média neinformuje. Také Český rozhlas tyto akty E. Číhalové, jejich povahu, zamlčuje a dal jí i prostor k oklamání veřejnosti. Česká televize tuto uctívačku nacisty Pannwitze svého času dokonce prezentovala a použila ve svém pořadu jako bojovnici za odstranění památníku osvoboditele Prahy maršála I. S Koněva.

S E. Číhalovou sympatizuje i spolupracovník Českého rozhlasu a účastník projektu Paměť národa Adam Drda. Na tom projektu se společně podílí jako "odborný garant" i ÚSTR. V projektu Paměť národa vytěžil ideologicky správně orientovaný Drda E. Číhalovou tak, že z toho vyšel velmi pěkný obrázek bojovnice proti "bolševikům" a zlému Rusku a sympatizantky ROA - Ruské osvobozenecké armády. To už se totiž v Česku může nebo je i žádáno. Ani slovem se ale Drda nezmínil a nezeptal na její obdiv k nacistickému válečnému zločinci Helmuthu von  Pannwitzovi a na její účast v organizovaném uctívání tohoto horlivého nacisty.

Hitler by jistě s obhajobou a veřejným uctíváním Pannwitze jako bojovníka "proti bolševikům" plně souhlasil a veřejné zapalování svíčky a organizované shromáždění a kladení věnce u památníku nacistického generála ocenil.

Proč ale úřad vlády ČR a potažmo předseda vlády Petr Fiala souhlasí s tím, aby v Česku žijící ruskou menšinu dokonce ještě dnes, v těchto tragických časech, v Radě vlády ČR zastupovala osoba hlásící se k "bohulibé" činnosti nacistického válečného zločince? Proč český stát podporuje českou organizaci "Ruská tradice", která akty veřejného uctívání SA a SSmana Pannwitze spolupodnikala, zapalovala mu svíčku a kladla mu věnec v tyrolském Tristachu?

Poznámky:

´Paní Eugenie Číhalová - dcera bělogvardějského důstojníka Jevgenije Djukova, který uprchl z Ruska se zbytky poražené Wrangelovy Dobrovolnické armády v roce 1920 a nakonec se usadil v prvorepublikovém Československu. Vystudoval v Praze medicínu a působil zde jako lékař. Podle tvrzení Číhalové pro publicistu A. Drdu se sám Djukov v české politice neangažoval, mobilizace před Mnichovem ani odboje či Pražského povstání se neúčastnil. Do silně protikomunistických a protiruských aktivit se pustila až Eugenie a se svým profilem to dotáhla dokonce až do Rady vlády ČR pro menšiny.

E. Číhalová se narodila z druhého manželství Jevgenije Djukova s ševcovskou dcerkou z Hořic roku 1944 v protektorátní Praze. Sama sebe pasuje, jak se vyjadřuje, na představitelku té podle ní nejsprávnější, tedy bělogvardějské vlny ruské imigrace 20. let 20. století do Československa.

Pannwitzstein - V Tristachu u Lienze obecní zastupitelé loni jednohlasně rozhodli, (16. září 2021, 5:51 red, tirol.ORF.at) že »obec Tristach nechá odstranit z vesnického parku pamětní kámen, který upomíná na odsouzeného válečného zločince. Jde o vedoucího SA ve Slezsku, nacistického generála Helmutha von Pannwitze (1898-1947), který během druhé světové války velel kozáckému regimentu. Generál zbraní SS byl na konci války zadržen a později převezen do Moskvy. Tam byl v roce 1947 popraven.« K odstranění nacistického poutního artefaktu přesvědčil tyrolskou obec i historik Peter Pirker, rodák z tyrolského Lienzu a vědecký pracovník Ústavu pro soudobé dějiny Univerzity v Innsbrucku. Ten se nabídl, že vesničanům, kteří v Tristachu povolili v 80. letech zřídit pomník nacistickému válečnému zločinci Pannwitzovi a kteří udržují legendu o nevinných kozáckých obětech britské okupační správy a Stalinova Ruska, uspořádá v obci přednášku.

Jak loni zveřejnil Tyrolský deník, Pirker se vyjádřil, že: »Pannwitzův kámen je pravděpodobně jednou z posledních památek v Rakousku na počest odsouzeného válečného zločince.« A k Pannwitzovým kozákům, kteří do oblasti Lienze, do britské okupační zóny prchali na konci války ze severní Itálie před hrozícím trestem za zločiny proti italskému obyvatelstvu, uvedl: »Kozáci se podíleli na zločinech. Do května 1945 zabíjeli civilisty.« Kromě působení v Itálii v konci války »Byli zapojeni do masivních zločinů proti hnutí odporu a civilistům na straně Wehrmachtu a v rámci Waffen-SS, zejména v Chorvatsku.«

Paměť národa lhavá

 

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!