Eduard Stehlík 

Eduard Stehlík, předseda Rady ÚSTR a ředitel Památníku Lidice zpochybňuje svou odbornost a bezúhonnost

Zpráva pro ČTK
na vědomí a k vyjádření také E. Stehlíkovi

na vědomí pro případ rozhodnutí editorů ČTK o cenzuře této zprávy také Radě ČTK

Eduard Stehlík, předseda Rady ÚSTR a ředitel Památníku Lidice zpochybňuje svou odbornost a bezúhonnost

Bagatelizuje a popírá selhání ÚSTR a ředitele ÚSTR ve falsifikační aféře projektu Paměť národa

Dlouhodobou prezentaci falsifikace obsahu výpovědi a nepravdivé údaje o pamětníkovi Janu Janků ze strany ÚSTR hájí Eduard Stehlík klamavým úředním vyjádřením: "Rada ÚSTR má za to, že pokud z Portálu paměti národa byl po opakovaných urgencích... text o pamětníkovi J. Janků stažen, nijak to nedokládá ...tvrzení o hrubém pochybení" a "dlouhodobě publikované falsifikace" (Viz č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021).

Eduard Stehlík také klamavě popírá prokazatelnou skutečnost, že pamětník byl zneužit třetími osobami k tomu, aby vedle a namísto svých vzpomínek prezentoval podsunuté předpřipravené materiály a fake news, a také to, že ÚSTR jako údajné pamětníkovy vzpomínky prezentoval i nepravdivá tvrzení třetích osob. Jménem Rady ÚSTR tak E. Stehlík tvrdí: "k... popsanému jednání nedošlo" (Viz č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021).

Fakta získaná poslechem původní výpovědi pamětníka, studiem pramenů a porovnáním s falsifikačními a nepravdivými informacemi prezentovanými ÚSTR a obhajovanými E. Stehlíkem jsou ale zcela jednoznačná:


Z výpovědi pamětníka Jana Janků dne 21.11.2009 v Hanušovicích okres Šumperk do audiozáznamu Post Bellum:

Jan Janků: "ale najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel na to,"

Jan Janků: "já jsem přišel na celu, kde večer utkoukli Pohůnka"

Jan Janků: "tam máme v Krnově totiž velmi dobrou skupinu, těch děvčat, který nám píšou velice krásný věci, to je všecko jejich práce, těch děvčat, to nám dělaly ty děvčata"


Falsifikační verze obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků prezentovaná v projektu Paměť národa zaměstnanci ÚSTR jako hlavními odbornými garanty, zpracovateli všech pořízených materiálů a editory projektu:

"V Uherském Hradišti byl pan Janků svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka."

"1951 odsouzen ke 20 letům"


Historická fakta známá i ÚSTR:

1) Karel Štrbík (1900-1950), člen Světlany, zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti tři měsíce po zatčení. Alois Pohůnek (1914-1949), člen Světlany, zemřel ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti v den zatčení.

Zdroj © 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

2) Jan Janků se s A. Pohůnkem historicky minul o takřka tři měsíce. Jan Janků byl při pokusu odejít s pomocí ozbrojené skupiny A. Šimary do Rakouska zadržen až koncem května 1949. Alois Pohůnek však zemřel již 11. března 1949, brzy po pokusu vyhnout se útěkem zadržení, při kterém byl zraněn do hlavy, (dle Ústavu soudobých dějin zemřel za nevyjasněných okolností).

3) Jan Janků byl odsouzen v roce 1950

Ředitel památníku Lidice a předseda Rady ÚSTR PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., jako předseda Rady ÚSTR rozhodnutím ze dne 6. května 2021 č.j.USTR 104-7/2021 znovu využívá svou volenou funkci ke zlehčování a neetickému popírání uskutečněných falsifikací obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků ve společném projektu ÚSTR, Post Bellum a Českého rozhlasu Paměť národa.

Eduard Stehlík v úředním rozhodnutí č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021 tak fakticky zpochybňuje i svou odbornost historika a zpronevěřuje se etickému kodexu a zásadám odborné historické práce i povinnostem vykonávané funkce, když popírá a bagatelizuje jménem ÚSTR a Rady ÚSTR prokázaná fakta o manipulaci pamětníkem a falsifikační úpravě obsahu výpovědi pamětníka a bezvýhradně se staví za tvrzení ÚSTR, že "k... popsanému jednání nedošlo".

Eduard Stehlík se také pokouší vyviňovat z odpovědnosti za zneužití pamětníka a za prezentací falsifikací obsahu výpovědi pamětníka Janků a za prezentaci nepravdivých informací o pamětníkovi ředitele ÚSTR a zaměstnance ÚSTR, kteří v prezentaci falsifikace obsahu výpovědi pamětníka a nepravdivých informací o zneužitém pamětníkovi pokračovali v roce 2019 řadu měsíců, ale v konkrétních případech i později, přestože byli o nápravu falsifikačního textu a nepravdivých informací opakovaně žádáni.

Fakta o falsifikaci obsahu výpovědi pamětníka, o neetickém zneužití pamětníka a o etickém, odborném a úředním selhání předsedy Rady ÚSTR Eduarda Stehlíka zjistil a ověřil komparací klamavých vyjádření E. Stehlíka a autentického záznamu výpovědi J. Janků s prameny a falsifikačním textem prezentovaným ÚSTR Radomír Silber, Ph.D.

...