Ředitel Kudrna:                   ÚSTR je Augiášův chlív

Ředitel Kudrna: ÚSTR je Augiášův chlív

V Interview ČT 24 oznámil 23. listopadu ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) Ladislav Kudrna: "Já, když jsem nastupoval do tý funkce, tak jsem samozřejmě viděl, věděl jsem o tom, že to bude velice náročné. Ale netušil jsem, že to bude skutečně Augiášův chlív." Výslovně Kudrna České televizi sdělil: "tak skutečně ten ústav je v nejhorší situaci od doby svého vzniku". Podle Kudrny jsou prý hlavními pachateli, kteří ÚSTR proměnili v Augiášův chlív, jeho předchůdci. A jmenovitě uvedl: "díky tomu, jak tam předchozí vedení, pan Hazdra, pan Matějka, hospodařili".

Poznatek, že bývalý ředitel Hazdra a lidé kolem něj odborně, profesně, funkčně i eticky selhali, mohu potvrdit řadou příkladů. Ladislav Kudrna ale opomněl přiznat i svou vlastní osobní odpovědnost za to, že státem financovaný ústav se proměnil v "chlív". Vychytrale totiž zamlčel skutečný rozsah té jím přiznané "nejhorší situace" ÚSTR. Omezil se jen na přiznání závažných pochybení v hospodaření, kde ochotně přiznal, že: "my dneska dostáváme jeden platební výměr za druhé, druhým, díky porušení rozpočtové kázně... tu obrovskou pokutu, ten obrovský platební výměr 43 milionů, k tomu ještě musíte připočítat denní penále, takže my se tady bavíme o částce téměř 80 milionů. Když si uvědomíme, že my máme 100 milionů na rok".

To, co ale Kudrna před televizními diváky a celou veřejností utajil, je fakt, že Augiášův chlév v ÚSTR se neomezuje pouze na závažná hospodářská pochybení, ale že zahrnuje i hrubá funkční, odborná i etická selhání Z. Hazdry a dalších, a nakonec i jeho samého v oblasti historické práce a nápravy hrubých odborných a funkčních pochybení ÚSTR. Ve svém poukazování na hlavní viníky Z. Hazdru a O. Matějku fakticky Kudrna zastřel, že k těm, kdo funkčně a eticky selhávají, patří i předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík a nakonec i on sám.

Od roku 2019 jsem se na konkrétních příkladech osobně znovu a znovu přesvědčoval při své snaze o nápravu chybných údajů a falzifikací o pamětnících, které prezentoval ÚSTR na svém webu a v projektu Paměť národa, že zejména vedoucí funkcionáři ÚSTR, především Z. Hazdra, vedoucí jeho kanceláře M. Pelíšek a předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík jednají neodborně, neeticky a vysloveně až podvodným způsobem. Ředitel kanceláře ÚSTR M. Pelíšek a po něm i místopředseda Rady ÚSTR Junek a předseda Rady ÚSTR E. Stehlík se nestyděli lhát a zapírat skutečnou odpovědnost ÚSTR za projekt Paměť národa a za prezentaci falzifikací o konkrétních pamětnících. Bez ohledu na fakta ÚSTR odmítal přiznat a napravit chybné údaje o pamětnících. A co víc, mne, který jsem žádal o nápravu a jasně dokládal fakta i prameny, se neštítili křivě obviňovat z toho, co dělali a co kryli právě oni.

Když dnes ředitel ÚSTR Kudrna, který sám má svůj kousek másla na hlavě, mluví o tom, že ÚSTR se vinou konkrétních funkcionářů a zaměstnanců změnil v Augiášův chlív, mohu to potvrdit. Současně ale také mohu říci, že vedle v konkrétních případech nepoctivě neodpovědně a neodborně jednajících funkcionářů typu Pelíška, Hazdry, Junka nebo Stehlíka jsou v tom ústavu i lidé slušní a odborně poctiví. S těmi poctivými a slušnými jsem se dokázal věcně domluvit na nápravě pochybení ÚSTR i na získání potřebných informací. Bohužel to, co v interview s L. Kudrnou připomínal o situaci ÚSTR moderátor ČT Takáč, je varující a pravdivé: "zaznamenáváme slova typu, že je ústav veden ideologicky a že uvnitř nekomunikujete, říká pan senátor Krsek, že posledních 10 let si ústav vedl tragicky, to říká Monika MacDonagh-Pajerová, osobnost listopadu 1989. Ještě dřív před časem Pavel Žáček, někdejší ředitel, říkal, že ústav se zabývá ptákovinami atakdále atakdále."

Jak lze snadno za státní peníze falšovat obrazy skutečné historie? Současný ředitel ÚSTR Kudrna, který se pokusil odrazit a zcela ignoroval můj podnět na nápravu falzifikace obsahu výpovědi konkrétního pamětníka v projektu Paměť národa, se blýskl v ČT bonmotem: "Největším nepřítelem historika je pamětník". Možnost, že by historik pracoval a přistupoval k historickému zkoumání objektivně, Kudrna popírá a tvrdí: "To myslím, že to nejde nikdy. Ono víte, aby byl člověk úplně objektivní, už jenom tím výběrem tématu to vlastně ukazuje nějaký preference." A tak si, laskaví daňoví poplatníci uvědomte, že o historii se v podání státem placeného ÚSTR a jeho ředitele dovíte to, co vám vyberou a co preferují. Vzhledem k tomu, jak zatvrzele, tvrdě a leckdy i lidsky podle se funkcionáři ÚSTR vždy bránili mým konkrétním požadavkům na opravu falzifikací a chybných údajů a jak úporně se někdy vyhýbali poskytovat mi úplné a pravdivé informace i za cenu porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a klamavě slibovali a neprováděli nápravu, plně souhlasím s tvrzením ředitele Kudrny, že jde o Augiášův chlív. A nevěřím tomu, že lidé, kteří ten chlív zanášeli páchnoucím hnojem neodbornosti, neprofesionality a klamu, tedy i současný ředitel Kudrna spolu s opakovaně funkčně selhávajícím předsedou Rady ÚSTR Eduardem Stehlíkem, by jej mohli od toho hnoje vykydat.

Radomír Silber, Ph.D., 30. listopadu 2023

Zdroje:

ČT24 23.11.2023 Interview ČT 24 L. Kudrna ÚSTR a moderátor D. Takáč

Podvodne-jednani-reditele-pamatniku-lidice-a-predsedy-rady-ustr

Neselhal jednotlivec, ale ÚSTR