Podivné rozhodnutí Rady ÚSTR

Pro ČTK domácí zpravodajství

Pro případ blokace zprávy ze strany ČTK také k volnému užití médiím a publicistům od 23. 11. 2021

Proti prokazatelně podvodnému jednání ÚSTR a nezákonnému rozhodnutí Rady ÚSTR se nelze odvolat, když zneužívají úředních pravomocí k popírání svého etického a odborného selhání

Eduard Stehlík jménem Rady Ústavu pro studium totalitních režimů potvrdil (rozhodnutí č.j. USTR 264-7/2021 ze dne 18. 11. 2021 viz příloha) nezákonný postup ÚSTR, kterým ÚSTR neposkytl žadateli a veřejnosti požadované informace k důvodům prezentace nepravdivých informací o pamětníkovi Janu Janků na webu ÚSTR a na webu projektu Paměť národa (Viz scany stránek obou webů s nepravdivými informacemi v přílohách níže). E. Stehlík akceptoval plně podvodné tvrzení ÚSTR, že prý o prezentaci nepravdivých informací na webu ÚSTR a webu Paměť národa není ÚSTR nic známo. Zároveň E. Stehlík sdělil, že prý se proti tomuto zjevně vadnému, protože nepravdivými argumenty odůvodňovanému, nezákonnému rozhodnutí nelze odvolat.

E. Stehlíka a Radu ÚSTR lze tak důvodně podezřívat z toho, že úmyslně a vědomě kryjí nezákonnou činnost ÚSTR, když odepřeli poskytnout veřejnosti informaci požadovanou ke stavu dne 7.8.2021 "Z jakého důvodu ÚSTR jako smluvní hlavní odborný garant, zpracovatel veškerých materiálů, editor a správce webu projektu Paměť národa prezentuje na webu projektu Paměť národa historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi Janu Janků, který byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou násilníka A. Šimary Světlana Jeseník po pokusu o přesun do Rakouska, a to ve znění: "Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen na doživotí", přestože častěji fabulující Jan Janků nebyl odsouzen na doživotí, ale dle pramenů k trestu odnětí svobody 20 let a peněžitému trestu 20 000 Kčs."

Předseda Rady ÚSTR E. Stehlík a členové Rady ÚSTR porušují zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, také tím, že umožňují Ústavu pro studium totalitních režimů nezákonně odpírat poskytnutí informace požadované ke stavu 7.8.2021 "Z jakého důvodu a kterými odbornými zaměstnanci ÚSTR na vlastním webu ÚSTR publikuje historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi Janu Janků, který byl zadržen a souzen s ozbrojenou skupinou násilníka A. Šimary Světlana Jeseník po pokusu o přesun do Rakouska, a to ve znění: "Monstrproces... proběhnul ve Vsetíně nakonec v červnu 1950. Jan Janků byl původně odsouzen na doživotí", přestože častěji fabulující Jan Janků nebyl odsouzen na doživotí, ale dle zveřejněných pramenů přímo k trestu odnětí svobody 20 let a proces ve Vsetíně neproběhl "až v červnu 1950", ale dle pramenů (rozsudek Státního soudu oddělení Brno z 15. července 1950) ve dnech 10. až 13. července 1950 v divadelním sále ve Vsetíně."

ÚSTR lze také v této souvislosti důvodně podezřívat z pokračování podvodného jednání, kdy již dříve prokazatelně vědomě prezentoval falzifikace obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků, kterého z neznámých důvodů umožnil organizaci Post Bellum zneužívat v projektu Paměť národa jako křivého svědka úmrtí vězňů K. Štrbíka a A. Pohůnka, přestože z jeho výpovědi pořízené pracovníky Post Bellum je zcela zřejmé, že svědkem úmrtí těchto vězňů nebyl.

Eduarda Stehlíka a Radu ÚSTR i ÚSTR samotný lze také proto důvodně podezřívat, že nezákonné odpírání a zatajování informací o důvodech vědomé prezentace nepravdivých informací o pamětníkovi Janu Janků na webu ÚSTR a na webu projektu Paměť národa je motivováno snahou získat prospěch pro podvodně jednající ÚSTR, tedy utajit před veřejností nezákonné, neetické a neodborné jednání funkcionářů a zaměstnanců ÚSTR a spoluodpovědnost Eduarda Stehlíka a konkrétních dalších členů Rady ÚSTR za krytí tohoto nezákonného jednání.

Důkazem nezákonného jednání ÚSTR a Rady ÚSTR je sdělení Rady ÚSTR (rozhodnutí č.j. USTR 264-7/2021 ze dne 18.11.2021), že "V odpovědi na žádost povinný subjekt žadateli sdělil, že mu z jeho činnosti není známo, že by na svém webu, nebo jako smluvní hlavní odborný garant, zpracovatel veškerých materiálů, editor a správce webu projektu Paměť národa publikoval historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi J. Janků" a že z tohoto důvodu "nemůže povinný subjekt disponovat žádnými informacemi o důvodech takového jednání".

ÚSTR je usvědčen z klamání veřejnosti i tím, že popírá, že by o existenci nepravdivých informací, které prezentoval, věděl, přestože bezprostředně po žádosti ze dne 7. 8. 2021 o informace o důvodech vědomé prezentace nepravdivých informací na obou webech tyto nepravdivé informace odstranil.

Podezření na podvodné jednání E. Stehlíka, Rady ÚSTR a ÚSTR prokazují scany webu ÚSTR a webu Paměť národa ze dne 7. 8. 2021, kde ÚSTR prezentuje nepravdivé informace "Monstrproces... proběhnul ve Vsetíně nakonec v červnu 1950. Jan Janků byl původně odsouzen na doživotí" a "Ve vykonstruovaném procesu byl odsouzen na doživotí". Žádost o nápravu obdržel ÚSTR opakovaně, poprvé již v březnu 2019.

Přílohy:

Scany stránky webu ÚSTR a webu Paměť národa s nepravdivými informacemi

Kopie nezákonného rozhodnutí ÚSTR obsahující nepravdivé odůvodnění, nepravdivou informaci, že ÚSTR "není známo", že by publikoval historické skutečnosti neodpovídající informaci o pamětníkovi J. Janků.