Proč ÚSTR úmyslně klame?

Kopie zprávy a podnětu k vyjádření ve věci ÚSTRem editované a prezentované falsifikace obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků adresovaná řediteli ÚSTR Z. Hazdrovi prostřednictvím sekretariátu ředitele ÚSTR datovaná 29.11.2020, na kterou ÚSTR neposkytl podavateli žádné vyjádření ani jinou reakci

ctk@ctk.cz, sekretariat@ustrcr.cz

29.11. 2020 16:12

Zpráva pro ČTK

Na vědomí a k vyjádření také řediteli ÚSTR Z. Hazdrovi

Rada ÚSTR bezvýhradně obhajuje a kryje falsifikaci publikovanou ÚSTR na webu Paměť národa 

Rada ÚSTR a její předseda Eduard Stehlík zneužili své kompetence k vydání nepravdivého úředního prohlášení, ve kterém zlehčují a obhajují prokazatelné falsifikace publikované a dlouhodobě prezentované o obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků na webu projektu Paměť národa.
Učinili tak přesto, že mají k dispozici informace o těchto falsifikacích a o dalších pochybeních ÚSTR již od srpna 2019.

Lživé úřední tvrzení Rady ÚSTR a jejího předsedy Eduarda Stehlíka datované 19.11.2020 pod č.j. USTR 638-5/2020: 

"Fakt, že původní text o pamětníkovi na portálu Paměti národa byl zkrácen a nyní prochází revizí, neznamená, že v něm byly zveřejněny jakékoliv hrubé falsifikace a nepravdivá tvrzení". "Rada Ústavu nemá za prokázané, že by došlo k jakémukoliv pochybení".

Fakta:

Výpověď pamětníka Jana Janků dne 21.11.2009 v Hanušovicích okres Šumperk dle audiozáznamu Post Bellum:
Jan Janků: "ale najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel na to,"
Jan Janků: "já jsem přišel na celu, kde večer utloukli Pohůnka"

Falsifikační verze: 

obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků vyrobená pracovnicí Post Bellum A. Jelínkovou a editovaná a prezentovaná, publikovaná na webu projektu Paměť národa hlavním odborným garantem a editorem projektu, tedy organizací ÚSTR: 

"V Uherském Hradišti byl pan Janků svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka."


Historické skutečnosti:

1) Karel Štrbík (1900-1950), člen Světlany, zemřel v nemocnici v Uherském Hradišti tři měsíce po zatčení. Alois Pohůnek (1914-1949), člen Světlany, zemřel ve vyšetřovací vazbě v Uherském Hradišti v den zatčení.                    Zdroj © 2019, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.

2) Jan Janků se s A. Pohůnkem historicky minul o takřka tři měsíce. Jan Janků byl při pokusu odejít s pomocí ozbrojené skupiny A. Šimary do Rakouska zadržen až koncem května 1949. Alois Pohůnek však zemřel již 11. března 1949, brzy po pokusu vyhnout se útěkem zadržení, při kterém byl zraněn do hlavy, (dle Ústavu soudobých dějin zemřel za nevyjasněných okolností).

Fakta o falsifikaci a o odborném a úředním selhání ÚSTR a Rady ÚSTR a jejího předsedy Eduarda Stehlíka zjistil a ověřil komparací pramenů a falsifikačního textu prezentovaného ÚSTR Radomír Silber, Ph.D.


Prosím, nezaměňovat a neplést si osoby kolem Světlany - Jeseník a Světlany - Makyta

Sluší se připomenout, aby nedošlo k záměně osob, že častěji fabulujícím a přilhávajícím si pamětníkem, který byl jako vhodný zneužit i k výrobě falzifikací a který byl a je neeticky využíván k vědomé prezentaci nepravdivých informací ve společném projektu ÚSTR a Post Bellum nazvaném Paměť národa, je pan Jan Janků narozený 1921 v Hanušovicích, který byl souzen ve Vsetíně a odsouzen rozsudkem z 15. července 1950 k trestu těžkého žaláře v trvání 20 let a peněžitému trestu 20 000 Kčs. Ta připomínka je důležitá proto, aby temný stín spojený s fabulacemi tohoto přilhávajícího si pamětníka Janků z Hanušovic a s jeho zneužitím v projektu Paměť národa nepadl na jiného Jana Janků, který byl narozen 1897 v Drnovicích a který byl odsouzen se skupinou Světlana Makyta již 13. května 1950 k trestu těžkého žaláře, zostřeného půlletně tvrdým ložem, v trvání 20 let a peněžitému trestu 50 000 Kčs.


Proč ÚSTR úmyslně klame?