2. výročí klamného slibu ÚSTR, zneužívání pamětníka pokračuje

2. výročí klamného slibu ÚSTR

Zpráva o klamném, opakovaně nesplněném příslibu ÚSTR 

Pro veřejnoprávní Českou tiskovou kancelář dne 18. srpna 2021, k volnému užití i pro další média

ÚSTR - 2. výročí klamných příslibů nápravy falsifikací a zneužívání pamětníka Jana Janků v projektu Paměť národa

Před dvěma lety, dne 14. srpna 2019, přislíbil ÚSTR, který vědomě prezentoval falsifikace a chybné údaje v projektu Paměť národa, že "Aktualizovanou verzi příběhu pamětníka zohledňující aktuální výsledky badatelské práce našich kolegů ale samozřejmě také hledisko autorky původního textu Andrey Jelínkové publikujeme, předpokládám, do konce letošního září." Viz i veřejný závazek ve fotogalerii na https://www.pametnarodalhava.cz/fotogalerie/ . V roce 2020 pak ředitel ÚSTR Z. Hazdra bez vysvětlení odkladu se znovu zavazuje: "příběh pamětníka momentálně prochází revizí a v upravené podobě bude publikován během roku 2020". Závazek ale opět nesplní.

ÚSTR svůj veřejný příslib, publikovaný na webu projektu Paměť národa, však ani po dvou letech nesplnil. Odpovědnost za to nesou ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra a Eduard Stehlík jako předseda Rady ÚSTR, kteří jako přední funkcionáři ÚSTR odborně i funkčně zcela selhali. Prokázané falsifikace a chybné údaje totiž dokonce začali zapírat a začali tvrdit, že k žádnému pochybení nedošlo.

K čemu tedy došlo?

Nejprve tu byla vědomá a úmyslná falsifikace obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků a její vědomá prezentace na webu Paměť národa, zneužití pamětníka. Poté následoval tuhý odpor ÚSTR a dokonce i předsedy kontrolní Rady ÚSTR a nynějšího ředitele Památníku Lidice Eduarda Stehlíka přiznat se, omluvit veřejnosti a pochybení napravit.

Viz vývoj:

Skutek: Falsifikace obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků, zneužití pamětníka a chybné údaje a nepravdivé informace prezentované o pamětníkovi (zadrženém v květnu 1949 při pokusu ozbrojené skupiny násilníka Aloise Šimary o přechod do Rakouska a odsouzeném dne 15. července 1950 Státním soudem Brno k trestu 20 let těžkého žaláře a peněžitému trestu 20 000 Kčs) vědomě a úmyslně Ústavem pro studium totalitních režimů jako hlavním odborným garantem, editorem, školitelem a zpracovatelem veškerých materiálů v projektu Paměť národa.

Falsifikace prezentovaná ÚSTR v projektu Paměť národa:

"V Uherském Hradišti byl pan Janků svědkem umučení Světlanářů Karla Štrbíka a Aloise Pohůnka."

Skutečná výpověď pamětníka pro projekt Paměť národa dle audiozáznamu z 21.11.2009 pořízeného v Hanušovicích:

"ale najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel na to,"

Zneužití omylu či fabulace pamětníka ze strany ÚSTR:

Pamětník mylně do záznamu tvrdí - "já jsem přišel na celu, kde večer utkoukli Pohůnka"

Skutečnost, kterou ÚSTR zatajil, aby mohl prezentovat falsifikaci činící ze zneužitého pamětníka údajného očitého svědka, je taková, že pamětník Janků přišel do Uherského Hradiště v počátku června 1949, zatímco A. Pohůnek zemřel 11. března 1949, brzy po pokusu vyhnout se útěkem zadržení, při kterém byl zraněn do hlavy, (dle Ústavu soudobých dějin zemřel za nevyjasněných okolností).

Nepravdivé a chybné informace prezentované ÚSTR o pamětníkovi Janu Janků a skutečnost:

Verze prezentovaná ÚSTR:

"Pro něj StB přišla 29. 5. 1949 a pod záminkou odvozu za hranice pana Janků zatkla"

Skutečnost:

StB si pro J. Janků nepřišla, ale J. Janků dle svého svědectví přijel do Lužné za ozbrojenou skupinou A. Šimary s cílem přesunout se s ní do Rakouska.

Verze prezentovaná ÚSTR:

"byl odsouzen původně na doživotí, poté byl trest změněn na 20 let"

Skutečnost:

Jan Janků nebyl odsouzen ani na doživotí, jak prezentoval ÚSTR, ani k trestu smrti, jak někdy fabuloval on sám, ale k trestu 20 let těžkého žaláře a peněžitému trestu 20 000 Kčs.

Verze prezentovaná ÚSTR:

"1951 odsouzen"

Skutečnost:

odsouzen Státním soudem Brno rozsudkem dne 15. července 1950.

Doklad zneužití a manipulace pamětníka, jehož zneužití a manipulaci ÚSTR jako smluvní školitel projektu Paměť národa a zpracovatel pořízených materiálů bez výhrad akceptoval:

Pamětník Jan Janků k tomu, co sděluje či čte z připravených materiálů pro projekt Paměť národa do pracovníky projektu pořizovaného audiozáznamu dne 21.11.2009 v Hanušovicích, se přiznává do audiozáznamu:

"až teďka jsem se potkal s Lekavým a Lekavý, taky chodím po těch, že, jak my chodíme, tam máme v Krnově totiž velmi dobrou skupinu, těch děvčat, který nám píšou velice krásný věci, to je všecko jejich práce, těch děvčat, to nám dělaly ty děvčata všecko".

Jak se ÚSTR a Eduard Stehlík dopustili klamání veřejnosti a jak se vzpírají zjednat nápravu:

Rozhodnutí Rady Ústavu pro studium totalitních režimů č.j.: USTR 522-7//2019 ze dne 24.7.2019

"Informace žadatele, že web Paměť národa obsahuje nesprávné věcné údaje a nepravdivá tvrzení paní Andrey Jelínkové o pamětníkovi Janu Janků, které dokonce i ona sama přiznává,...nemá Rada Ústavu jak ověřit...Nicméně Rada požádala vedení ÚSTR, aby správce portálu Paměti národa na žadatelovu stížnost upozornilo."

Mgr. Jiří Junek místopředseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů


Sdělení M. Šmída Datum: 14.8. 2019 12:35

"K dnešnímu datu jsme:

- dočasně upravili životopis pamětníka (prozatím je vynechána zmínka o jménech vyšetřovatelů v Uherském Hradišti) - viz: https://www.pametnaroda.cz/cs/janku-jan-1921

- dočasně jsme stáhli z veřejně přístupného obsahu portálu původní verzi příběhu pamětníka z roku 2009

Aktualizovanou verzi příběhu pamětníka zohledňující aktuální výsledky badatelské práce našich kolegů ale samozřejmě také hledisko autorky původního textu Andrey Jelínkové publikujeme, předpokládám, do konce letošního září."

S pozdravem Michal Šmíd správce portálu www.pametnaroda.cz

Ústav pro studium totalitních režimů, nám. Winstona Churchilla 1800/2 e-mail: michal.smid@ustrcr.cz


Sdělení ředitele ÚSTR

Datum: 20.01.2020 16:58

Předmět: FW: ÚSTR neplní veřejný příslib o revizi falzifikací o pamětníkovi v projektu Paměť národa

"...dovoluji si Vám zopakovat informaci z odpovědi na Vaši žádost podle zákona 106/1999 Sb., kterou jsme odeslali dne 13. 1. 2020, že příběh pamětníka momentálně prochází revizí a v upravené podobě bude publikován během roku 2020.

S pozdravem Mgr. Zdeněk Hazdra, Ph.D. ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů


Informace - Ústav pro studium totalitních režimů č.j. USTR 429-2/2020 dne 8.7.2020

"ÚSTR nemá informace o důvodu a osobách odpovědných pracovníků ÚSTR ..., kteří zanedbali a neplní povinnosti, ke kterým se ÚSTR jako hlavní odborný garant a editor smluvně zavázal v projektu Paměť národa... nesdílí ... názor, že došlo k jakémukoliv zanedbání, neplnění povinností nebo prezentaci falsifikací."

Michael Pelíšek ředitel Kanceláře Ústavu


Rozhodnutí Rady Ústavu pro studium totalitních režimů č.j.: USTR 638-5/2020 dne 19.11.2020

"Žadatel požadoval poskytnutí informace: V čí kompetenci je vyjádření omluvy ÚSTR jako hlavního odborného garanta a editora za případná konkrétní hrubá pochybení v projektu Paměť národa obecně a kdo rozhodl či svou nečinností způsobil v tomto konkrétním případě, že po dlouhodobé prezentaci vadného a ÚSTRem v srpnu 2019 z větší části staženého textu příběhu o Janu Janků nenásledovala od srpna 2019 žádná omluva a nebyla zveřejněna žádná opravní informace? Povinný subjekt žadateli odpověděl, že se neztotožňuje s jeho tvrzením, že došlo k jakémukoliv pochybení... Rada Ústavu dospěla k závěru, že ÚSTR při vyřízení žádosti postupoval podle InfZ a žadateli poskytl úplnou a správnou informaci.. Proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat."

Plk. Gšt. PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA, v.r.,  předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů


Rozhodnutí ÚSTR č.j. USTR 104-3/2021 dne 12.3.2021

"Povinný subjekt (ÚSTR) opět nemá za jakkoliv prokázané, že by došlo k fasifikaci obsahu výpovědi pamětníka a existenci pochybení ÚSTR, tedy prezentace chybných údajů v textu a prezentaci o Janu Janků na webu Paměť národa. K takovému jednání dle povinného subjektu nedošlo." "Údaj, že J. Janků byl odsouzen v roce 1951, není přesný... Informace na portálu Paměti národa byla opravena."

Michael Pelíšek ředitel Kanceláře ÚSTR


Rozhodnutí Rady Ústavu pro studium totalitních režimů č.j. USTR 6-11/2021 dne 17.6.2021

"Kromě věcných námitek žadatel v odvolání uvádí, že povinný subjekt (ÚSTR) se dopustil hrubě neetického jednání, vědomě publikoval a publikuje falsifikace, chybné údaje a nepravdivé informace, jeho zaměstnanci zneužívají své postavení a celkově jedná nezákonně. Rada Ústavu ...neshledala tyto informace za podložené".

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA., v.r., předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů


Fakta o odborném selhání a porušování zákonů a etiky ze strany ÚSTR, ředitele ÚSTR Z. Hazdry a předsedy Rady ÚSTR E. Stehlíka získal Radomír Silber, Ph.D.