Předseda Rady ÚSTR opět klame

Eduard Stehlík kryje pochybení ÚSTR

Předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík opět opakovaně kryje pochybení ÚSTR v souvislosti s projektem Paměť národa

Zpráva pro ČTK 28. září 2021

poskytovatel zprávy Radomír Silber, Ph.D., 

Eduard Stehlík jako předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů opakovaně kryje ÚSTR v souvislosti s obhajobou fake news a nepravdivých informací vyrobených a prezentovaných v projektu a v souvislosti s projektem Paměť národa.

Eduard Stehlík jako předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů znovu kryje jménem ÚSTR falsifikaci obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků a prezentaci falsifikace a nepravdivých informací o pamětníkovi zneužitém ve společném projektu ÚSTR a Post Bellum Paměť národa. Činí tak v zamítavém úředním rozhodnutí rozhodnutí č.j. USTR 104-15/2021 ze dne 25. srpna 2021 o odvolání proti neposkytnutí informací o činnosti ÚSTR v projektu Paměť národa.

E. Stehlík s využitím funkce předsedy Rady ÚSTR napomáhá v rozporu se zákonem č. 106/1999 Sb. utajovat informace o rozsahu činnosti a odpovědnosti ÚSTR ve společném projektu ÚSTR, Post Bellum a Českého rozhlasu Paměť národa při vědomé a úmyslné prezentaci falsifikací obsahu výpovědí a vzpomínek pamětníka Jana Janků. Dne 25. srpna 2021 vydal E. Stehlík jménem jím řízené Rady ÚSTR úřední rozhodnutí č.j. USTR 104-15/2021 zamítající odvolání proti neposkytnutí informací o odpovědnosti a činnosti ÚSTR. V tomto úředním rozhodnutí se E. Stehlík jménem Rady ÚSTR plně a bezvýhradně staví za tvrzení ÚSTR, že ÚSTR: "nemá za jakkoliv prokázané, že by došlo k falsifikaci obsahu výpovědi pamětníka a existenci pochybení ÚSTR, tedy prezentace chybných údajů v textu a prezentaci o Janu Janků na webu Paměť národa. K takovému jednání dle povinného subjektu nedošlo."

Eduard Stehlík je ale jako předseda Rady ÚSTR osobou informovanou již dříve o skutečnosti, že v projektu Paměť národa k falsifikaci došlo a že dle Smlouvy ze dne 31.7. 2008 je smluvně stanoveným hlavním odborným garantem, editorem a zpracovatelem veškerých získaných materiálů s povinností správy webu Paměť národa a prezentační činnosti právě ÚSTR.

Eduard Stehlík jako předseda Rady ÚSTR a jím řízená Rada ÚSTR také disponují již od roku 2019 průkaznými a doloženými informacemi o tom, že v projektu Paměť národa došlo k falsifikaci obsahu výpovědi konkrétního pamětníka a k dlouhodobé vědomé prezentaci textu s takovými falsifikacemi a dalších nepravdivých informací a chybných údajů o pamětníkovi Janu Janků. ÚSTR a Rada ÚSTR byly totiž již od roku 2019 informovány o tom, že na webu Paměť národa je prezentován text s vyrobenou falsifikací, která z Jana Janků, chodbaře v Uherském Hradišti, činí v rozporu s pořízeným audiozáznamem obsahu jeho výpovědi a v rozporu s historickými fakty údajného přímého svědka úmrtí dvou vězňů. Vyrobená falsifikace byla účelově zaměřena vůči osobě vyšetřovatele v Uherském Hradišti A. Grebeníčka. ÚSTR i Rada ÚSTR obdržely v letech 2019 až 2021 také informace o tom, že na webu projektu Paměť národa, ale i na webu ÚSTR prezentují nepravdivou informaci o výši původního trestu a datech odsouzení pamětníka Janků v souvislosti s procesem s ozbrojenou skupinou alkoholika a násilníka Aloise Šimary Světlana - Jeseník.

Eduarda Stehlíka a Radu ÚSTR lze podezřívat, že svým jednáním a rozhodováním dlouhodobě tolerují a de fakto umožňují Ústavu pro studium totalitních režimů činnost, nečinnost a jednání a rozhodování, které jsou v rozporu s etikou a zásadami odborné práce a s řádným rozhodováním a platnými předpisy.

Dlouhodobost a opakovanost jednání předsedy Rady ÚSTR E. Stehlíka a Rady ÚSTR ve prospěch ÚSTR ve věci krytí prezentace falsifikací a nepravdivých údajů v projektu Paměť národa prokazují fakta i dřívější rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR. Viz příloha.

Příloha: Text ve wordu dokládajíci na faktech předchozí klamavé jednání ÚSTR a Rady ÚSTR a jejího předsedy Eduarda Stehlíka v kauze prezentace falsifikace obsahu výpovědi pamětníka Jana Janků v projektu Paměť národa.