Podvodné jednání ředitele Památníku Lidice a předsedy Rady ÚSTR?

Podvodné jednání ředitele Památníku Lidice a předsedy Rady ÚSTR?

Je předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík nečestný podvodník?

Nebo jen nedostatečně kompetentní nebo snadno zneužívaný funkcionář?

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA,  je podezřelý, že s využitím své funkce předsedy Rady ÚSTR v konkrétních případech prokazatelně opakovaně dezinformuje a klame veřejnost v souvislosti s působením ÚSTR v projektu Paměť národa. Jak a proč?

Podvod první, z kterého byly ÚSTR a Post Bellum usvědčeny:

ÚSTR a Post Bellum ve společném projektu Paměť národa dlouhodobě publikovaly úmyslnou falzifikaci obsahu třetími osobami ovlivňované výpovědi nevěrohodného, a proto snadno zneužitelného pamětníka J. Janků. ÚSTR a Post Bellum v projektu Jana Janků prezentovaly podvodně dlouhodobě, a v roce 2019 ještě dokonce i půl roku poté, co byly požádány o nápravu, na webu projektu Paměť národa jako svědka smrti dvou vězňů v Uherském Hradišti. V případě vězně K. Štrbíka sám pamětník Janků usvědčuje Post Bellum a ÚSTR ze lži, když do audiozáznamu pro projekt Paměť národa vypověděl: "najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel sem na to". V případě vězně A. Pohůnka byl podvod ÚSTR a Post Bellum rovněž zcela průkazný. A. Pohůnek zemřel v Uherském Hradišti, podle všeho na následky zranění utrpěných při zatčení, kterému kladl odpor. J. Janků tehdy v Uherském Hradišti vůbec nebyl. A ÚSTR to věděl.

Eduard Stehlík při krytí této falzifikace napomohl jako odborností historik svou funkcí předsedy Rady ÚSTR k vydání úředního rozhodnutí, že: "Rada ÚSTR má za to, že pokud z Portálu paměti národa byl po opakovaných urgencích... text o pamětníkovi J. Janků stažen, nijak to nedokládá ...tvrzení o hrubém pochybení" a "dlouhodobě publikované falsifikace". E. Stehlík současně přímo lhal: "k žádnému prokázanému neetickému ani neodbornému postupu nedošlo". (Klamavé prohlášení E. Stehlíka bylo vydáno jako úřední rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021).

Podvod druhý:

ÚSTR dlouhodobě odmítá poskytnout informaci o všech spolupachatelích pochybení a všech prezentací falzifikací obsahu výpovědi konkrétních pamětníků v projektu Paměť národa, tedy o zaměstnancích ÚSTR, kteří byli smluvně povinni výpovědi pamětníků odborně posuzovat, zpracovávat, editovat a prezentovat výstupy o pamětnících na webu Paměť národa. O financování účasti ÚSTR na projektu Paměť národa poskytl ÚSTR i zcela rozporné údaje. Eduard Stehlík opět jako předseda Rady ÚSTR zasáhl tak, že to vzbuzuje podezření na úmyslný podvod ze strany ÚSTR a podvodné jednání samotného Eduarda Stehlíka.

Ještě v roce 2021 Eduard Stehlík svým úředním rozhodnutím ve funkci předsedy Rady ÚSTR tvrdí a potvrzuje správnost informace zveřejněné tehdy ÚSTR, že finanční náklady ÚSTR za naplňování závazků smluvní odpovědnosti v projektu Paměť národa "v roce 2019 činily 747 358,- Kč". (Viz Rozhodnutí ze 17.6. 2021 čj. USTR 6-11/2021 podepsané E. Stehlíkem)

V roce 2022 už ovšem ÚSTR zveřejňuje informaci o zcela jiné částce. ÚSTR dne 24.10. 2022 zveřejňuje, že "Z rozpočtu ÚSTR bylo vynaloženo na tuto položku 398 520,- Kč."

Na skutečnost, že ÚSTR vydal veřejnosti v roce 2021 informaci, že bylo pro rok 2019 vynaloženo 747 358,- Kč, a v roce 2022 vydal informaci o zcela jiné částce, tedy o částce 398 520,- Kč, reaguje Eduard Stehlík v úředním rozhodnutí oficiálně jako předseda Rady ÚSTR. A nečestně klame.

Ve svém úředním rozhodnutí datovaném 20.12.2022 demonstruje E. Stehlík "ztrátu paměti". Částku 747 358,- Kč, kterou vydával osobně jménem Rady ÚSTR za správnou informaci ve svém rozhodnutí z 17.6.2021, nyní zcela popírá. Podvodně ji nyní, kdy byla Rada ÚSTR požádána o vysvětlení v mezích zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Eduard Stehlík za pouhý "názor" toho, kdo na rozporné informace zveřejňované z hospodaření ÚSTR a o hospodaření ÚSTR E. Stehlíkem upozornil.

E. Stehlík lže jménem svého úřadu i za cenu porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když tvrdí: "Částku uváděnou žadatelem se nepodařilo ani v účetních dokladech, ani v jiných podkladech vyhledat".

Z jakého důvodu Eduard Stehlík nyní zatajuje a zalhává, že v roce 2021 on sám osobně v rozhodnutí Rady ÚSTR ze 17.6.2021 částku 747 358,- Kč uváděl a že ji výslovně uváděl jako "finanční náklady ÚSTR za naplňování závazků smluvní odpovědnosti v projektu Paměť národa"?

Co Eduarda Stehlíka jako odborností historika vede jako předsedu Rady ÚSTR k "úřednímu" zapírání a popírání faktů a důkazů o falzifikaci obsahu výpovědí konkrétních pamětníků v projektu ÚSTR a Post Bellum Paměť národa?

Co Eduarda Stehlíka jako předsedu Rady ÚSTR vede k podvodnému popírání existence ÚSTRem a samotným E. Stehlíkem v roce 2021 zveřejněné informace o částce 747 358,- Kč, údajně vynaložené v roce 2019 na projekt Paměť národa?

K falzifikaci obsahu výpovědi konkrétních pamětníků a k vědomé prezentaci nepravdivých údajů o pamětnících v projektu ÚSTR a Post Bellum prokazatelně došlo.

To, že ÚSTR a E. Stehlík přiznali v roce 2021 smluvní náklady ÚSTR na projekt Paměť národa v roce 2019 ve výši částky 747 358,- Kč, je nesporný a zdokumentovaný fakt.

To, že už v roce 2022 ÚSTR bez vysvětlení uvádí veřejnosti náklady ÚSTR na projekt Paměť národa jen 398 520,- Kč, je rovněž zdokumentovaný fakt.

Je předseda Rady ÚSTR a ředitel Muzea Lidice Eduard Stehlík podvodník, nebo jen příliš ambiciózní, ne dost kompetentní a snadno k prezentaci a obhajování nepravdivých informací zneužitelný funkcionář?

Přílohy: Lze vyžádat u ÚSTR, který je povinen je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout.

Kopie Rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021

Kopie Rozhodnutí Rady ÚSTR ze 17.6. 2021 čj. USTR 6-11/2021 podepsané E. Stehlíkem

Kopie Rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 284-9/2022 ze dne 20.12.2022

Paměť národa lhavá

 

Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!