Podvodné jednání ředitele Památníku Lidice a předsedy Rady ÚSTR?

Podvodné jednání ředitele Památníku Lidice a předsedy Rady ÚSTR?

Je předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík nečestný podvodník?

Nebo jen nedostatečně kompetentní nebo snadno zneužívaný funkcionář?

(Fakta zjistil Radomír Silber)

PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA,  je podezřelý, že s využitím své funkce předsedy Rady ÚSTR v konkrétních případech prokazatelně opakovaně dezinformuje a klame veřejnost v souvislosti s působením ÚSTR v projektu Paměť národa. Jak a proč?

Podvod první, z kterého byly ÚSTR a Post Bellum usvědčeny:

ÚSTR a Post Bellum ve společném projektu Paměť národa dlouhodobě publikovaly úmyslnou falzifikaci obsahu třetími osobami ovlivňované výpovědi nevěrohodného, a proto snadno zneužitelného pamětníka J. Janků. ÚSTR a Post Bellum v projektu Jana Janků prezentovaly podvodně dlouhodobě, a v roce 2019 ještě dokonce i půl roku poté, co byly požádány o nápravu, na webu projektu Paměť národa jako svědka smrti dvou vězňů v Uherském Hradišti. V případě vězně K. Štrbíka sám pamětník Janků usvědčuje Post Bellum a ÚSTR ze lži, když do audiozáznamu pro projekt Paměť národa vypověděl: "najednou ráno se rozneslo, že Štrbík je mrtvej, že umřel, já jsem říkal, to není možný, já jsem vám po tým šel a nepřišel sem na to". V případě vězně A. Pohůnka byl podvod ÚSTR a Post Bellum rovněž zcela průkazný. A. Pohůnek zemřel v Uherském Hradišti, podle všeho na následky zranění utrpěných při zatčení, kterému kladl odpor. J. Janků tehdy v Uherském Hradišti vůbec nebyl. A ÚSTR to věděl.

Eduard Stehlík při krytí této falzifikace napomohl jako odborností historik svou funkcí předsedy Rady ÚSTR k vydání úředního rozhodnutí, že: "Rada ÚSTR má za to, že pokud z Portálu paměti národa byl po opakovaných urgencích... text o pamětníkovi J. Janků stažen, nijak to nedokládá ...tvrzení o hrubém pochybení" a "dlouhodobě publikované falsifikace". E. Stehlík současně přímo lhal: "k žádnému prokázanému neetickému ani neodbornému postupu nedošlo". (Klamavé prohlášení E. Stehlíka bylo vydáno jako úřední rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021).

Podvod druhý:

ÚSTR dlouhodobě odmítá poskytnout informaci o všech spolupachatelích pochybení a všech prezentací falzifikací obsahu výpovědi konkrétních pamětníků v projektu Paměť národa, tedy o zaměstnancích ÚSTR, kteří byli smluvně povinni výpovědi pamětníků odborně posuzovat, zpracovávat, editovat a prezentovat výstupy o pamětnících na webu Paměť národa. O financování účasti ÚSTR na projektu Paměť národa poskytl ÚSTR i zcela rozporné údaje. Eduard Stehlík opět jako předseda Rady ÚSTR zasáhl tak, že to vzbuzuje podezření na úmyslný podvod ze strany ÚSTR a podvodné jednání samotného Eduarda Stehlíka.

Ještě v roce 2021 Eduard Stehlík svým úředním rozhodnutím ve funkci předsedy Rady ÚSTR tvrdí a potvrzuje správnost informace zveřejněné tehdy ÚSTR, že finanční náklady ÚSTR za naplňování závazků smluvní odpovědnosti v projektu Paměť národa "v roce 2019 činily 747 358,- Kč". (Viz Rozhodnutí ze 17.6. 2021 čj. USTR 6-11/2021 podepsané E. Stehlíkem)

V roce 2022 už ovšem ÚSTR zveřejňuje informaci o zcela jiné částce. ÚSTR dne 24.10. 2022 zveřejňuje, že "Z rozpočtu ÚSTR bylo vynaloženo na tuto položku 398 520,- Kč."

Na skutečnost, že ÚSTR vydal veřejnosti v roce 2021 informaci, že bylo pro rok 2019 vynaloženo 747 358,- Kč, a v roce 2022 vydal informaci o zcela jiné částce, tedy o částce 398 520,- Kč, reaguje Eduard Stehlík v úředním rozhodnutí oficiálně jako předseda Rady ÚSTR. A nečestně klame.

Ve svém úředním rozhodnutí datovaném 20.12.2022 demonstruje E. Stehlík "ztrátu paměti". Částku 747 358,- Kč, kterou vydával osobně jménem Rady ÚSTR za správnou informaci ve svém rozhodnutí z 17.6.2021, nyní zcela popírá. Podvodně ji nyní, kdy byla Rada ÚSTR požádána o vysvětlení v mezích zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vydává Eduard Stehlík za pouhý "názor" toho, kdo na rozporné informace zveřejňované z hospodaření ÚSTR a o hospodaření ÚSTR E. Stehlíkem upozornil.

E. Stehlík lže jménem svého úřadu i za cenu porušení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, když tvrdí: "Částku uváděnou žadatelem se nepodařilo ani v účetních dokladech, ani v jiných podkladech vyhledat".

Z jakého důvodu Eduard Stehlík nyní zatajuje a zalhává, že v roce 2021 on sám osobně v rozhodnutí Rady ÚSTR ze 17.6.2021 částku 747 358,- Kč uváděl a že ji výslovně uváděl jako "finanční náklady ÚSTR za naplňování závazků smluvní odpovědnosti v projektu Paměť národa"?

Co Eduarda Stehlíka jako odborností historika vede jako předsedu Rady ÚSTR k "úřednímu" zapírání a popírání faktů a důkazů o falzifikaci obsahu výpovědí konkrétních pamětníků v projektu ÚSTR a Post Bellum Paměť národa?

Co Eduarda Stehlíka jako předsedu Rady ÚSTR vede k podvodnému popírání existence ÚSTRem a samotným E. Stehlíkem v roce 2021 zveřejněné informace o částce 747 358,- Kč, údajně vynaložené v roce 2019 na projekt Paměť národa?

K falzifikaci obsahu výpovědi konkrétních pamětníků a k vědomé prezentaci nepravdivých údajů o pamětnících v projektu ÚSTR a Post Bellum prokazatelně došlo.

To, že ÚSTR a E. Stehlík přiznali v roce 2021 smluvní náklady ÚSTR na projekt Paměť národa v roce 2019 ve výši částky 747 358,- Kč, je nesporný a zdokumentovaný fakt.

To, že už v roce 2022 ÚSTR bez vysvětlení uvádí veřejnosti náklady ÚSTR na projekt Paměť národa jen 398 520,- Kč, je rovněž zdokumentovaný fakt.

Je předseda Rady ÚSTR a ředitel Muzea Lidice Eduard Stehlík podvodník, nebo jen příliš ambiciózní, ne dost kompetentní a snadno k prezentaci a obhajování nepravdivých informací zneužitelný funkcionář?

Přílohy: Lze vyžádat u ÚSTR, který je povinen je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, poskytnout.

Kopie Rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 104-7/2021 ze dne 6.5.2021

Kopie Rozhodnutí Rady ÚSTR ze 17.6. 2021 čj. USTR 6-11/2021 podepsané E. Stehlíkem

Kopie Rozhodnutí E. Stehlíka jménem Rady ÚSTR č.j. USTR 284-9/2022 ze dne 20.12.2022