Když klamali a byli přistiženi, nápravu slibují, ale jen klamavě

ÚSTR sliboval, že falsifikační verzi o pamětníkovi Janků nahradí pravdivější verzí v září 2019, poté příslib posunul na konec října 2019, poté znovu sliboval nápravu do konce roku 2019. V roce 2020 přislíbil pravdivější verzi přímo ředitel ÚSTR Z. Hazdra. A jak to dopadlo? V roce 2021 sděluje ÚSTR, že náprava, tedy publikace pravdivější verze, pro něj "není prioritou". Proč tedy bylo prioritou publikovat o pamětníkovi falza a nepravdivé informace?