ÚSTR klamal a byl přistižen, i nápravu opakovaně sliboval klamavě


ÚSTR přistižen při podvodné prezentaci sliboval, že falzifikační verzi o pamětníkovi Janků publikovanou na webu projektu Paměť národa nahradí pravdivější verzí v září 2019, poté příslib posunul na konec října 2019, poté znovu sliboval nápravu do konce roku 2019. V roce 2020 přislíbil pravdivější verzi přímo tehdejší ředitel ÚSTR Z. Hazdra. A jak to dopadlo? V roce 2021 sděluje ÚSTR, že náprava, tedy publikace pravdivější verze, pro něj "není prioritou". Proč tedy bylo prioritou publikovat o pamětníkovi falza a nepravdivé informace? V roce 2023 ÚSTR opět lživě sliboval zveřejnění pravdivější verze a samozřejmě opět veřejně na webu projektu Paměť národa, ale opět, tentokráte pod vedením L. Kudrny, se zveřejnění slibované revize vyhnul.