ÚSTR jde bez revize falzifikací do roku 2022


Pro zpravodajství ČTK 2. ledna 2022

Ředitel ÚSTR nesplnil příslib revize falzifikací na webu Paměť národa

Ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra, který podle oficiálního sdělení ÚSTR byl a je v plném rozsahu odpovědný za výkon smluvních činností hlavního odborného garanta, správce webu, zpracovatele získaných materiálů a editora projektu Paměť národa, nesplnil ani v roce 2021 veřejný příslib, že ÚSTR provede a zveřejní revizi falzifikací editovaných a prezentovaných zaměstnanci ÚSTR na webu projektu Paměť národa.

Již v srpnu roku 2019 učinil ÚSTR jako smluvní hlavní odborný garant, editor a správce webu projektu Paměť národa poprvé veřejný příslib revize falzifikačního textu o nevěrohodném, častěji fabulujícím pamětníkovi Janu Janků z Hanušovic. Tedy o pamětníkovi zneužitém organizacemi Post Bellum a ÚSTR k učelové prezentaci nejen jeho vlastních fabulací a omylů, ale i k prezentaci falzifikace jeho výpovědi, kterou vyrobila pracovnice Post Bellum A. Jelínková.

ÚSTR jako odborný garant a editor od roku 2009 na webu projektu Paměť národa dlouhodobě prezentoval falzifikační text, který udělal z častěji fabulujícího pamětníka Jana Janků i nad rámec jeho vlastní svobodné vůle a v rozporu s jeho výpovědí křivého svědka, kterému připisoval mimo jiné i falešné přímé svědectví úmrtí dvou vězňů. Jan Janků, zadržený v květnu roku 1949 při pokusu ozbrojené skupiny Světlana Jeseník o přesun do Rakouska, však výslovně do audiozáznamu pro Post Bellum uvedl, že svědkem ani jednoho z těchto úmrtí nebyl. Historická fakta známá i ÚSTR jednoznačně potvrzují, že svědkem nebyl a být nemohl.

Veřejný příslib provedení a zveřejnění revize textu s falzifikacemi a nepravdivými informacemi, který dal ÚSTR poprvé v srpnu roku 2019 a nesplnil, zopakoval v počátku roku 2020 přímo ředitel ÚSTR Z. Hazdra, který jej nově termínoval rokem 2020. Tento svůj veřejný příslib však ředitel ÚSTR Z. Hazdra nesplnil ani v roce 2020, ale ani v roce 2021. Jediné, čeho se podařilo vůči ÚSTR pomocí žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dosáhnout, bylo v roce 2021 to, že ÚSTR z vlastního webu a z webu projektu Paměť národa stáhl některé dlouhodobě prezentované nepravdivé informace o době vynesení rozsudku a o výši trestu, ke kterému byl pamětník Státním soudem Brno v roce 1950 odsouzen. I v roce 2021 však ÚSTR nadále v takzvané Badatelně projektu Paměť národa nekriticky prezentoval nepravdivé, falzifikační informace třetí osoby, že Jan Janků byl odsouzen k trestu smrti a poté k doživotnímu trestu odnětí svobody.

Z jakého důvodu ÚSTR financovaný ze státních prostředků a jeho ředitel postupuje ve zřejmém rozporu s etikou a zásadami odborné práce, není zřejmé.

Ke dni 2. ledna 2022 zaměstnanec ÚSTR M. Šmíd ve funkci správce webu, šéfredaktora a editora webu Paměť národa na tomto webu namísto omluvy a namísto opravené verze textu o pamětníkovi Janu Janků nezatížené falzifikacemi publikuje sdělení: "Redakční poznámka: příběh pamětníka momentálně prochází revizí, v upravené podobě bude publikován během roku 2021. Děkujeme za pochopení."

Fakta ověřil a informace o jednání ÚSTR získal Radomír Silber, Ph.D.

---------------

Poznámka: ÚSTR příslib, že zveřejní revizi falzifikací editovaných a prezentovaných zaměstnanci ÚSTR na webu projektu Paměť národa, nesplnil ani v roce 2023. Tentokráte již v odpovědnosti nového ředitele L. Kudrny.

Sluší se ještě připomenout, aby nedošlo k záměně osob, že častěji fabulujícím a přilhávajícím si pamětníkem, který byl jako vhodný zneužit i k výrobě falzifikací a který byl a je neeticky využíván k vědomé nekritické prezentaci nepravdivých informací ve společném projektu ÚSTR a Post Bellum nazvaném Paměť národa, je pan Jan Janků narozený 1921 v Hanušovicích, který byl souzen ve Vsetíně a odsouzen rozsudkem z 15. července 1950 k trestu těžkého žaláře v trvání 20 let a peněžitému trestu 20 000 Kčs. 

Ta připomínka je důležitá proto, aby temný stín spojený s fabulacemi tohoto přilhávajícího si pamětníka a s jeho zneužitím v projektu Paměť národa nepadl na jiného Jana Janků, který byl narozen 1897 v Drnovicích a který byl odsouzen již 13. května 1950 k trestu těžkého žaláře, zostřeného půlletně tvrdým ložem, v trvání 20 let a peněžitému trestu 50 000 Kčs.