Zneužili pamětníky k prezentaci falzifikací

Eduard Stehlík utajuje informace a klame

Zpráva pro ČTK jako veřejnoprávní instituci

na vědomí k vyjádření také řediteli ÚSTR Z. Hazdrovi a předsedovi Rady ÚSTR E. Stehlíkovi

Ředitel ÚSTR a předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík nadále utajují informace a opakovaně popírají prokazatelná hrubá etická a odborná selhání ÚSTR

Prezentovali a prezentují falsifikace obsahu výpovědi pamětníků a utajují, kdo kromě nich za to nese v ÚSTR odpovědnost

Předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů PhDr. Eduard Stehlík, Ph.D., MBA., rozhodnutím č.j. USTR 6-11/2021 ze dne 17. června 2021 kryje ředitele ÚSTR a nadále utajuje, kteří konkrétní zaměstnanci a funkcionáři ÚSTR a v jakém rozsahu a obsahu odpovědnosti odpovídají za "naplňování smluvní odpovědnosti dle smlouvy ze dne 31. 7. 2008, kterou se ÚSTR bezvýhradně zavázal k plnění povinnosti a k výkonu činnosti hlavního odborného garanta a edičního garanta projektu " a "editora" projektu Paměť národa, "zpracovatele veškerých natočených a sebraných materiálů vztahujících se k projektu a jejich zveřejnění na stránkách projektu", odpovědného "provádět školení k projektu" a "vypracovávat metodiku projektu".

Eduarda Stehlíka a Radu ÚSTR lze podezřívat z toho, že kryjí odpovědné funkcionáře a zaměstnance ÚSTR, kteří vědomě a úmyslně falsifikace obsahu výpovědí pamětníků a chybné údaje a nepravdivé informace prezentovali a prezentují v projektu Paměť národa a na oficiálním webu ÚSTR.

Eduard Stehlík jako funkcionář Rady ÚSTR nepravdivě popírá že ÚSTR "se dopustil hrubě neetického jednání, vědomě publikoval a publikuje falsifikace, chybné údaje a nepravdivé informace". Eduard Stehlík toto nepravdivě popírá v rozporu s prokázanými a doloženými fakty o tom, že ÚSTR prezentoval a prezentuje v projektu Paměť národa, ale i na vlastních webových stránkách ÚSTR konkrétní falsifikace, chybné údaje a nepravdivé informace o pamětnících. Eduard Stehlík také vydal, rovněž se zneužitím své funkce, nepravdivé tvrzení, že "Rada Ústavu ani neshledala tyto informace za podložené, ani je nepovažuje za relevantní". Rada ÚSTR ovšem nic neshledávala a nezjišťovala, její místopředseda Junek dokonce v nezákonném rozhodnutí již dříve nepravdivě tvrdil, že Rada ÚSTR "nemá jak ověřit", že ÚSTR prezentuje falsifikace obsahu výpovědí pamětníků. A to přesto, že ÚSTR měl k dispozici od samého počátku jak audiozáznamy výpovědí pamětníků Jana Janků, Anny Honové a Stanislava Lekavého, tak i texty s vyrobenými falsifikacemi a chybnými údaji prezentované zaměstnanci ÚSTR v projektu Paměť národa a na webu ÚSTR. 

Fakta ověřil a s využitím zákona č. 106/1999 Sb. nepravdivá tvrzení místopředsedy Rady ÚSTR Junka a předsedy Rady ÚSTR Eduarda Stehlíka získal Radomír Silber, Ph.D.,

Fakta a dokumenty i komparace prokazující falšování výpovědí pamětníků a prezentaci nepravdivých informací a chybných údajů mohu na požádání znovu doložit, přestože jsem je již dříve ČTK poskytl.

Ilustrativní příloha:

Doklad prezentace falsifikací obsahu výpovědi v projektu Paměť národa zneužitého častěji fabulujícího pamětníka Jana Janků, který již dříve obdržela také ČTK. Viz Fotogalerie.

---------

PS: Na doporučený dopis se žádostí, aby přiznal chybu a omluvil se za vydání nepravdivé, klamné informace, magistr Junek zarytě mlčí. Je to v souladu s etikou a s tím, že magistr Junek za výkon funkce v Radě ÚSTR požívá benefity? Rozhodně není. A vzbuzuje to vážná podezření. Komu chce svým nepravdivým tvrzením a svým mlčením o důvodech zjednat prospěch?

Na mailem zaslané dopisy neodpovídá ani Eduard Stehlík, který jako předseda Rady ÚSTR veřejně klame a s využitím funkce zoufale popírá to, co je černé na bílém. Tedy fakt, že ÚSTR prezentoval a prezentuje o častěji fabulujícím pamětníkovi Janu Janků na webu Paměť národa a na webu ÚSTR v prvním případě falzifikace obsahu jeho výpovědi a v obou případech chybné, nepravdivé údaje. Komu tím chce on za cenu ztráty své cti a odborné pověsti zjednat prospěch?