Breaking news


Eduard Stehlík potvrzuje - Prezentace nepravd na webu Paměť národa je "v souladu se zavedenou praxí"

Pro veřejnoprávní zpravodajství ČTK a k využití médiím (ČTK informaci nikdy nezveřejnila)

Dne 26. ledna 2022, aktualizováno 23. února 2022

Breaking news Eduard Stehlík jako předseda Rady ÚSTR potvrzuje

Eduard Stehlík, ředitel Památníku Lidice a předseda Rady Ústavu pro studium totalitních režimů, vydal dne 24. ledna 2022 přelomové Rozhodnutí ve věci informací o důvodech dlouhodobé vědomé prezentace nepravdivých informací o pamětnících v projektu Paměť národa.

Eduard Stehlík potvrdil rozhodnutím podle správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb., vydaným dne 24. ledna 2022 pod č.j. USTR 353-6/2021, PID: USTRX001YRDQ, že ÚSTR jako smluvní hlavní odborný garant, editor a zpracovatel a prezentátor všech získaných materiálů v projektu Paměť národa publikoval a v konkrétním případě nadále publikuje dlouhodobě na webu projektu Paměť národa nepravdivé informace i poté, co obdržel podněty k nápravě a že tyto nepravdivé informace byly a jsou na webu Paměť národa dlouhodobě prezentovány: "z důvodu velkého množství k případu relevantních informací a v souladu se zavedenou praxí".

Eduard Stehlík rozhodnutím podle správního řádu, zákon č. 500/2004 Sb. vydaným pod č.j. USTR 353-6/2021, PID: USTRX001YRDQ, zároveň také jménem Rady ÚSTR rozhodl a potvrzuje, že nekritická prezentace nepravdivých informací o konkrétním pamětníkovi Janu Janků v "Badatelně" projektu Paměť národa pokračuje z toho důvodu, že tento materiál s prokazatelně nepravdivými údaji o pamětníkovi Janu Janků vyrobený spolupracovníkem projektu p. Štiplem "je v souladu s metodikou portálu Paměť národa".

Dle stanoviska předsedy Rady ÚSTR E. Stehlíka je: "v souladu se zavedenou praxí" a "v souladu s metodikou portálu Paměť národa" praxe prokázané dlouhodobé vědomé a nekritické publikace nepravdivých informací o pamětníkovi na webu Paměť národa i tehdy, když byl ÚSTR jako hlavní odborný garant, editor a prezentátor na prezentaci nepravdivých informací opakovaně upozorňován a žádán o nápravu.

Příloha: Viz dole ke stažení Kopie Rozhodnutí Rady Ústavu pro studium totalitních režimů ze dne 24.1.2022 č.j. USTR 353-6/2021, PID: USTRX001YRDQ

Pozn: Pamětník Jan Janků, narozený a působící v Hanušovicích, častěji fabulující a využitý konkrétními osobami v projektu Paměť národa z určitých důvodů k výrobě falzifikace obsahu jeho výpovědi a využívaný k dlouhodobé vědomé prezentaci nepravdivých informací, byl v roce 1949 zadržen, odsouzen a vězněn poté, co se připojil k ozbrojené skupině násilníka a alkoholika Aloise Šimary Světlana Jeseník při jejím pokusu o přesun do Rakouska.

Zprávu zpracoval a informace od ÚSTR získal publicista Radomír Silber, Ph.D.