Paměť národa lhavá 

Proč ÚSTR prezentuje vědomě falzifikace, nepravdivé informace a porušuje etiku a zásady odborné práce v projektu Paměť národa, proč klame veřejnost a novináře a porušuje platné zákony?   www.pametnarodalhava.cz The Deceitful Memory of Nations

Vážený návštěvníku,

web Paměť národa lhavá informuje o tom, o čem se mlčí a co ani ČTK nechce zveřejnit.  Jde o prokazatelné falsifikace v projektu Paměť národa a o zneužití konkrétních pamětníků k falsifikaci a manipulaci. Projekt Paměť národa ( The Memory of Nations ) je původně založen na dobré myšlence vyzpovídat pamětníky a zaznamenat a prezentovat jejich vzpomínky na doby minulé. Byl by to záměr úctyhodný, kdyby...

Kdyby v konkrétních případech realizátoři projektu, tedy lidé z Post Bellum a Ústavu pro studium totalitních režimů, nezneužili konkrétní pamětníky, jejich lidskou slabost nebo omylnost k tomu, aby zneužitým pamětníkům úmyslně připisovali i vlastní falzifikace - uměle vyrobená, nepravdivá svědectví, to, co pamětníci neřekli, nebo aby vydávali za jejich svědectví a vzpomínky dokonce i to, co pamětníci výslovně popřeli. A je pozoruhodné, jak ÚSTR s vědomím a podporou Rady ÚSTR v čele s Eduardem Stehlíkem po léta, a nakonec i navzdory opakovaným podnětům a žádostem o nápravu v konkrétních případech i v roce 2021 dál úmyslně a vědomě vytrvale a zatvrzele prezentoval a prezentuje v projektu Paměť národa o pamětnících i prokazatelně chybné a nepravdivé údaje. A stojí to značné úsilí dosáhnout třeba i jen pouhé opravy životopisných dat a dílčích nepravdivých informací.

Pro prolomení cenzury informací o této ostudné praxi ÚSTR a Post Bella, kdy se o ní vedle řady médií zdráhá informovat i veřejnoprávní ČTK, vznikl i tento web Paměť národa lhavá www.pametnarodalhava.cz


The Deceitful Memory of Nations

Why does ISTR knowingly present falsifications and misinformations, breaching ethical rules of academic work in the project Memory of Nations? Why does it deceive journalists as well as the public and keeps breaking the law?

The Memory of Nations Project was based on the beneficial idea of preserving and sharing memories of historical witnesses. This would be an honourable purpose if...

If the employees of Post Bellum and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes did not deliberately abuse the witnesses' human weakness and proneness to error of certain witnesses in order to publicise their own falsifications - artificially constructed, inauthentic stories, events never mentioned by the witnesses themselves, or even falsely fabricated statements directly denied by them. It is interesting to note that ISTR, with the blessing of its suprvisory body led by Eduard Stehlík, persistently presents such misleading information despite specific appeals to correct the errors.

'The Deceitful Memory of Nations' website was set up in order to break through the silence of the mainstream media that helps ISTR and Postbellum cover this appalling practice.