Paměť národa lhavá 

Proč ÚSTR prezentuje vědomě falzifikace, nepravdivé informace a porušuje etiku a zásady odborné práce v projektu Paměť národa, proč klame veřejnost a novináře a porušuje platné zákony?   www.pametnarodalhava.cz The Deceitful Memory of Nations

červenec 2024 

Radomír Silber, Ph.D.

Fakta o konkrétním neetickém jednání ÚSTR a Post Bellum, o zneužívání pamětníků a o falzifikacích obsahu jejich výpovědí vyrobených a prezentovaných v projektu Paměť národa, o přepisování dějin

Kdo jsou pachatelé odpovědní za etické selhání, účelové úpravy historie a výrobu a prezentaci falzifikací a nepravdivých informací v projektu a okolo projektu Paměť národa? Konkrétní pracovníci projektu a ředitelé Post Bellum a ÚSTR.

Cenzura pracuje? O čem média mlčí a co ani ČTK nechce zveřejnit.  

Jde o prokazatelné falzifikace vyrobené a publikované v projektu Paměť národa. V projektu Paměť národa a v souvislosti s ním došlo a v konkrétních případech stále dochází k neodborné práci a také k ostudnému zneužití a neetickému "použití" konkrétních pamětníků, například podvodně jednající Věry Sosnarové, častěji fabulujícího a přilhávajícího si Jana Janků z Hanušovic, aktivistky Anny Honové, Stanislava Lekavého...

Projekt Paměť národa ( The Memory of Nations ) je původně založen na dobré myšlence vyzpovídat pamětníky a zaznamenat a prezentovat jejich vzpomínky na doby minulé. Byl by to záměr úctyhodný, kdyby jej realizovali a řídili jen lidé lidsky slušní a odborně zdatní s respektem k etice práce s pamětníky a k faktům. Ten projekt zaujal a přitáhl mnoho upřímných a pracovitých, ale současně i některé podvodně a neeticky jednající. Mezi těmi, kdo ostudně funkčně, odborně a lidsky selhali, se ocitli i ti nejvýše postavení v organizacích Post Bellum a ÚSTR.  

Věru Sosnarovou prezentovali v projektu Paměť národa jako oběť represí a prezentovali ji jako vězenkyni, která strávila 20 let v gulagu. Nikdy souzena nebyla a nikdy v gulagu nebyla. Její matka, udavačka gestapa, která měla pochybnou pověst už za 1. republiky, se svou dcerou Věrou utekla po osvobození z Československa zpět do Sovětského svazu, do místa, odkud pocházela. 

Jana Janků, rodáka z Hanušovic, vydávali v projektu Paměť národa falešně za svědka úmrtí vězňů Pohůnka a Štrbíka v Uherském Hradišti, přestože věděli podle jeho vlastního vyjádření a faktů, že svědkem nebyl a být nemohl. Za svědectví Jana Janků vydávali a vydávají i jeho prokazatelně nepravdivá tvrzení, kterými křivě obviňuje vyšetřovatele A. Grebeníčka a líčí, co se nestalo.

Annu Honovou Krmenčíkovou prezentovali v projektu Paměť národa jako svědkyni činnosti vyšetřovatele A. Grebeníčka, přestože ona sama jim vypověděla: "Jaká byla jeho činnost nevím".

Stanislava Lekavého v projektu Paměť národa falzifikátoři V. Lucuk a další křivě uvedli jako svědka výslechů politických vězňů v Uherském Hradišti. A to přesto, že Stanislavy Lekavý jim ve své výpovědi uvedl, že v Uherském Hradišti vyslýchán nebyl, a nikdy netvrdil, že by tam byl svědkem nějakého výslechu. A ředitelé ÚSTR Z. Hazdra a L. Kudrna porušili etiku odborné práce a své funkční povinnosti, když se vyhýbali zjednání nápravy této falzifikace.

Kdo nese odpovědnost za falzifikace výpovědí pamětníků a za prezentaci nepravdivých informací o pamětnících v projektu Paměť národa? Kdo nese odpovědnost za neodborné nebo i falzifikační postupy při práci s pamětníky a jejich výpověďmi? Pracovníci organizace Post Bellum a v konkrétních případech přímo i její ředitel M. Kroupa, ale také Ústav pro studium totalitních režimů a jeho odborní pracovníci a funkcionáři. 

Kdo popíral a kryl neetické jednání v projektu Paměť národa, ignoroval podněty k nápravě a odmítal zjednat nápravu?  M. Kroupa, ale také ÚSTR a jeho ředitel Z. Hazdra, ředitel L. Kudrna a předseda Rady ÚSTR Eduard Stehlík.

Došlo k falzifikaci faktů, k manipulaci, k falšování obsahu výpovědi konkrétních pamětníků a k prezentaci nepravdivých informací o nich a o historických skutečnostech. Došlo a dochází i k zamlčování faktů a k úmyslnému jednání s důsledkem klamání veřejnosti a médií a k nerespektování etických zásad odborné práce i porušování etického kodexu novinářské práce.

Paměť národa by tedy byl zcela úctyhodný projekt, kdyby... 

Kdyby se té myšlenky neujali ideologové a v konkrétních případech realizátoři projektu, tedy lidé z Post Bellum a Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR), kteří zneužili konkrétní pamětníky, jejich lidskou slabost nebo omylnost k tomu, aby zneužitým pamětníkům úmyslně připisovali i vlastní falzifikace - uměle vyrobená, nepravdivá svědectví, to, co pamětníci neřekli, nebo aby vydávali za jejich svědectví a vzpomínky to, co se nestalo, a dokonce i to, co pamětníci výslovně popřeli. A je pozoruhodné, jak ÚSTR s vědomím a podporou Rady ÚSTR v čele s Eduardem Stehlíkem po léta, a nakonec i navzdory opakovaným podnětům a žádostem o nápravu v konkrétních případech i v roce dál úmyslně a vědomě vytrvale a zatvrzele prezentoval a v konkrétních případech dodnes prezentuje v projektu Paměť národa o pamětnících i prokazatelně chybné a nepravdivé informace. A stojí to značné úsilí dosáhnout třeba i jen pouhé opravy životopisných dat a dílčích nepravdivých informací. Sám E. Stehlík se dokonce letos, v lednu 2022, jako funkcionář ÚSTR podepsal pod sdělení obhajující, že kritice podrobovaná a v konkrétních případech prokazatelně pokračující vědomá prezentace nepravdivých informací v rámci projektu Paměť národa "je v souladu se zavedenou praxí".

K prolomení cenzury informací o této ostudné praxi institucí ÚSTR a Post Bellum, kdy se o ní vedle řady médií zdráhá informovat i veřejnoprávní ČTK, vznikl i web Paměť národa lhavá www.pametnarodalhava.cz 

Fakta o falzifikacích vyrobených a prezentovaných v projektu Paměť národa a o vědomé prezentaci nepravdivých informací o konkrétních pamětnících na webu Paměť národa a o etickém a odborném selhávání ÚSTR a lidí z Post Bellum získal Radomír Silber, Ph.D.

Chcete vědět, co se před veřejností zapírá a co se pachatelé z ÚSTR a Post Bellum a další zdráhají přiznat a napravit?29. 9.2023 Kanadský a český vládní přístup k veřejnému uctívání zločinců SS
19. 11. 2022 a 14. 1. 2023 Proč předseda české vlády spolupracuje s uctívačkou SA a SSmana? Kryje vláda a premiér Fiala uctívačku SS gruppenführera Pannwitze? 

8. 11. 2021 Kdo a proč popírá prezentaci falzifikací v projektu Paměť národa? Eduard Stehlík a spol.

17. 11 2021 Zneužívání projektu Paměť národa k publikaci fake news  Co pamětníci neřekli, o čem lhali a kdo vydával a vydává nepravdivé informace

2. 1. 2022 ÚSTR klame a neplní sliby dané veřejnosti - zpráva pro ČTK

24. 1. 2022 Breaking news Eduard Stehlík potvrzuje

Ještě dne 7. ledna 2023 se můžeme na webu projektu Paměť národa u nedůvěryhodného a k falzifikacím v projektu Paměť národa  zneužitého pamětníka Jana Janků dočíst: "Redakční poznámka: příběh pamětníka momentálně prochází revizí, v upravené podobě bude publikován během roku 2021. Děkujeme za pochopení." Poprvé přislíbil ÚSTR prezentované falzifikace o Janu Janků napravit v srpnu 2019, v roce 2020 přislíbil přímo ředitel ÚSTR Z. Hazdra nápravu v roce 2020. Je rok 2023, podvodné jednání Post Bellum a ÚSTR napraveno nebylo a veřejnost je nadále klamána. Cui prodest? A jak dále?

Dne 3. března. 2024 na webu projektu Paměť národa stojí: "Redakční poznámka: příběh pamětníka momentálně prochází revizí, v upravené podobě bude publikován během roku 2023. Děkujeme za pochopení."

web Paměť národa lhavá květen 2021 - 2024

některé publikace také na https://www.facebook.com/radomir.silber.7/?locale=cs_CZ

The Deceitful Memory of Nations

Why does ISTR knowingly present falsifications and misinformations, breaching ethical rules of academic work in the project Memory of Nations? Why does it deceive journalists as well as the public and keeps breaking the law?

The Memory of Nations Project was based on the beneficial idea of preserving and sharing memories of historical witnesses. This would be an honourable purpose if...

If the employees of Post Bellum and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes did not deliberately abuse the witnesses' human weakness and proneness to error of certain witnesses in order to publicise their own falsifications - artificially constructed, inauthentic stories, events never mentioned by the witnesses themselves, or even falsely fabricated statements directly denied by them. It is interesting to note that ISTR, with the blessing of its suprvisory body led by Eduard Stehlík, persistently presents such misleading information despite specific appeals to correct the errors.

'The Deceitful Memory of Nations' website was set up in order to break through the silence of the mainstream media that helps ISTR and Postbellum cover this appalling practice.

Radomír Silber, Ph.D.